Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet står för en grön liberal politik som ger utrymme för människor att trivas och utvecklas. Genom lika villkor och en trygg livsmiljö oavsett om du bor i centralorten eller ute på landet. Vi tror på utveckling som ger långsiktigt resultat. För individen, för företagen, för miljöomställningen. Med vår politik får vi fler i jobb och sänkta skatter för Timrås bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i kommunen man bor, med elevers trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Motivation är grunden för det enskilda lärandet. Det gäller för elever, lärare, elevhälsa och annan personal i skolan. Fokus på tidiga insatser för barnen i förskolan ger en bättre grund för enskilda elevers lärande när de börjar skolan.

En tillgänglig omsorg

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunen genom samarbete med regionen för att vid behov kunna ge mer kvalificerad vård i hemmet.

Hela Timrå kommun ska utvecklas

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill och ändå bidra till klimatomställningen. Det ska vara lättare att bygga bostäder, också i strandnära lägen. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion måste åkermarken värnas. Vi ska ta tillvara på den kraften!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken. Mycket beror på hur de andra partierna profilerar sig. Vi har haft ett bra samarbete med moderaterna och kristdemokraterna under mandatperioden i kommunen. Vi är inte främmande för att ta upp samarbetet med liberalerna igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Med den nuvarande inriktningen som Sverigedemokraterna har är det inte tänkbart.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig I Timrå finns det många platser som skulle vara lämpliga för det utan att det skulle inskränka nämnvärt på allemansrätten eller friluftsliv.

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är naturligtvis bra att kunna äta nära. Men området kring skolan begränsar möjligheterna.

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det löser inte problemet. Samarbetet måste först utvecklas. Varför då inte inom "God och nära vård 2030"?

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att äta variationsrikt för kroppens utveckling och välbefinnande. Då kan inte kött uteslutas.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I vissa fall behöver kommunen ändå driva olika bolag. Det kan vara anpassade boendeformer i olika kommundelar. Det kan gälla områden för utveckling.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kan vara motiverat för rekrytering eller återhämtning efter jobbet. Samtidigt kan det leda till övertidsarbete och ökad stress. Den personalsociala delen blir lidande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns omsorg i förslaget för den anställde. Det ska finnas möjligheter även för befintlig personal att studera vårdsvenska på arbetstid.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns ett behov i Timrå fler bostäder. Både hyres- och bostadsrätter. Nyproduktion blir alltid dyrare. Det är viktigt att det är balans mellan utbud och efterfrågan. Det är viktigare att bidra till att underlätta för andra aktörer att bygga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt med valfrihet för våra medborgare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen kan bidra med att underlätta för andra aktörer genom markupplåtelse och sätta upp stolpar vid egna parkeringsytor m.m.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi måste solidariskt ta emot och hjälpa flyktingar bästa förmåga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Som det är nu så väljer många att åka till en annan kommun istället. Vi öppen för en etablering i Timrå.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur är viktig del av samhället. Vi ska alla sätt underlätta för att ta del av kultur i Timrå.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns inget självändamål med en hög skattesats. Kommunen står visserligen inför stora utmaningar i form av investeringar de närmsta åren samtidigt som befolkningen blir äldre. Därför är infrastruktur satsningar viktiga och att vi kan öka inflyttningen till kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Timrås val:

 • Erbjuda gratis mensskydd i alla skolor
 • Erbjuda vård- och omsorgspersonal fria arbetsskor och arbetskläder
 • Öka den medicinska kompetensen för att ge vård i hemmet