Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser Hela Tidaholm. Vi behöver tillskapa fler tomter både i och utanför tätorten. Vi vill behålla och satsa på våra ytterskolor och förskolor utanför tätorten. Vi vet att det har betydelse för var du vill bo. Äldreomsorgen ska bedrivs på mindre enheter där de äldre kan få lugn och harmoni i en grön närmiljö. Utvecklingen av näringsliv och turism, gynnas av att ligga i egna kommunala bolag.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Tidaholm

Behålla skola och barnomsorg utanför tätorten. Skapa trygghet för elever , föräldrar och personal, där alla känner sig sedda och ser möjligheter i att kunna påverka. Diversifiera äldreboenden med boende utanför tätorten. Tillskapa demensavdelningar. Underlätta för bostadsbyggande i kransorter.

Öka företagandet och entrepenörskapet.

Kommunen aktivt medverkar till att fler vågar ta steget att starta och etablera företagande. Kommunen bedriver både organisatoriskt och strategiskt arbete för att regelförenkla samt underlätta för företagande. Se möjligheter med bolagisera näringslivsfunktioner för snabbare beslut.

Tidaholm ska sträva efter att vara i framkant på klimatarbetet.

Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, satsa på energieffektivisering och införa ett lägsta golv för miljö- och klimatkrav i kommunens upphandlingar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Enligt den gamla alliansen ( C, Kd, L, M )

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi strävar alltid efter att hitta breda beslut.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fröjered med sin geografiska placering har förutsättningar för att växa och utvecklas som samhälle.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De kommunala bolagen agerar idag på en konkurrensutsatt marknad och har liknande villkor som gäller för den privata. Däremot finns vissa skyldigheter och en del organisatoriska ålägganden som inte finns inom den privata sfären. Kommunala bolag bidrar med ett socialt ansvar och en hållbar utveckling på elnät, fiber samt energiförsörjning för hela kommunen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den demografiska utvecklingen för Tidaholms kommun kommer inte kunna medge att det blir mindre arbetad tid. Vi behöver lösa arbetsbelastningar på andra sätt genom ny teknik, arbetsrotation etc.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Allt som kan få att fler människor engagerar sig är bra. Hur formerna för att på ett enkelt och säkert sätt skall vara för att kunna genomföra folkomröstningar bör staten titta på.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunikation är jätteviktig. Att kunna förstå varandra och framförallt när man blir äldre och kanske hör sämre är viktigt. Ingen skall behöva oroa sig om den har uppfattat det rätt. Frågan gäller även där äldre med annan härkomst faller tillbaka till sitt ursprungsspråk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skattemedel skall inte användas till att finansiera boende. Däremot kan Bostadsbolag eller privata bygga enklare boenden där byggnormen medger, exempelvis studentboenden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns idag en hel del privata företag inom tjänstesektorn såsom frisör, fotvård, städ som gör ett fantastiskt jobb hos äldre. Att ett privat företag gör tillsyn, levererar mat eller ger medicin ser vi positivt på. Gärna lokalt förankrat företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den allra största delen av elbilar kommer att laddas vid bostaden. De snabbladdare som sätts upp bör vara där man uppehåller sig en längre tid.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sverige bör ha ett solidariskt ansvar, där alla kommuner tar ansvar i förhållande till sin folkmängd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Oavsett om det är förskola, grundskola eller gymnasium, måste man se om verksamheten kan bedrivas på ett annat sätt som uppfyller kraven på kvalité och kostnadseffektivitet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi vill formulera om frågan till att gälla föreningslivet. Man kan tolka frågan gälla kulturinvesteringar, vilket idag är 1% av byggkostnaden. Däremot vill vi gynna våra föreningar som gör en otrolig insats för alla. De ser till att barn och unga rör på sig. Föreningarna bidrar till att vi får ett socialt umgänge. De gör så att människor får utveckla sin kreativitet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver titta på andra åtgärder än att höja skatten. Dels organisatoriska frågor samt budget och ekonomistyrning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Tidaholms val:

 • Planlägga fler byggklara bostadstomter
 • Utöka bidragen till föreningar
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver se till att det alltid finns tomter och industrimark till försäljning, det finns en efterfrågan både inom och utanför tätorten. Att kommunen samverkar med föreningar och företag för att marknadsföra och utveckla HELA Tidaholm. För Tidaholms BÄSTA.