Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett borgerligt, liberalt och grönt parti som vill skapa lika villkor för alla människor. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb och sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljö och klimatsmarta kommunikationer

Vi vill bygga ut kollektivtrafiken med el-pendelbåt till stan och fler tvärförbindelser. Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda, få ökad turtäthet och tillåta att cyklar tas med. Vi vill tredubbla anslagen till cykel- och gångtrafik, snabba upp utbyggnaden av cykelnätet, att fler gång- och cykelvägar ska vara separerade och att snabbcykelvägen byggs ut hela vägen från Arninge till stan.

Alla äldre som har behov ska erbjudas plats på äldreboende med hög kvalitet

Vi vill ha fler äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden i kommunen. Alla äldreboenden ska ha omsorg och service med hög kvalitet och erbjuda aptitliga måltider, tillagade från grunden i egna eller närliggande tillagningskök. Vi vill öka möjligheterna till anhörigstöd, höja ersättning till vårdcentralerna för ökad tillgänglighet samt införa fast läkare även på SÄBO.

Satsa mer på en aktiv fritid för alla

Möjligheterna till en aktiv fritid måste öka i takt med att Täby växer. Vi vill göra om anläggningsplanen och involvera idrottsföreningarna i den långsiktiga planeringen, satsa på våra friluftsportaler, utöka antalet fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar, rusta upp och satsa mer på underhållet av befintliga anläggningar samt undersöka möjligheten till en multisporthall i gamla badhuset.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Centerpartiet är ett folkrörelseparti där den politiska inriktningen ytterst bestäms av medlemmarna.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill fortsätta och vara Alliansens gröna röst i Täby. En jämnare fördelning mellan de fyra allianspartierna skulle gynna samarbetet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ytterkantspartierna V och SD är de partier som står längst ifrån oss.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi prioriterar en förbättrad Roslagsbana med ökad turtäthet och kapacitet på alla linjer även på Näsbyparkslinjen, fler nya moderna tåg med större bekvämlighet och möjlighet att ta med cykeln på tåget. Vi vill förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Vi behöver också fler tvärförbindelser mellan kommuner.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill att alla över 85 år ska få äldreboende eller hemtjänst utan behovsprövning.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vill se nya seniorcenter i Näsbypark och i Täby Kyrkby, utöver det som redan finns i Täby Centrum.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom vi i Täby har både kommunala och privata alternativ, så är det inte lämpligt att kommunen inför egna arbetstidsregler. Kommunen styr verksamheterna med en peng. Generellt sett behöver regler för arbetstider ses över och göras mer flexibla, men detta är en fråga på riksnivå och för arbetsmarknadens parter.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill istället stärka den demokratiska infrastrukturen genom att införa medborgarförslag och ha dialoger tidigt i beslutsprocessen vid större kommunala frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är en självklarhet att man ska kunna göra sig förstådd på det svenska språket när man arbetar inom omsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig För att ta emot skolpeng måste man vara beredd på att ta emot alla elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi värnar valfriheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Elbilar laddas i första hand bäst och billigast där bilen står länge dvs hemma och på arbetsplatsen. Som komplement behövs publika laddplatser, främst snabbladdare för resor längre än elbilens räckvidd. Kommunen kan underlätta för externa aktörer att installera publika laddplatser genom att upplåta och hyra ut mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla kommuner måste vara med och ta ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi värnar valfriheten och vill se många olika inriktningar av skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig I takt med att kommunen växer så måste kulturutbudet öka. Vi vill värna och tillgängliggöra vårt rika kulturarv t.ex. med mer modern teknik som AI, VR och AR samt utveckla verksamheten på våra kommundelsbibliotek.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi arbetar för en fortsatt låg skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Täbys val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Bygga fler idrottsanläggningar
 • Höja skolpengen i kommunen