Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Svenljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Centerpartiet Svenljunga är en röst på att hela kommunens fördelar ska tas till vara. Detta så att hela kommunen kan växa och utvecklas så att alla får del av nödvändig samhällsservice, exempelvis vård, skola och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

En kommun för alla!

Oavsett vem du är, var du väljer att bo vill vi skapa förutsättningar för dig att skapa det liv du vill leva. Oavsett var i livet du befinner dig ska vi jobba för att ge.dig så bra möjligheter som möjligt.

Ett blomstrande näringsliv med ett levande centrum

Vi måste skapa förutsättningar och fortsätta öppna upp för expansion. Vi vill ge våra företag ökade möjligheter att skapa nya jobb, samt ge nya företag möjlighet att etablera sig i hela kommunen. Bland annat genom att erbjuda industrimark i hela kommunen och minska regelkrångel vid etablering. Vi vill se en fortsatt god dialog mellan näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

En trygg kommun

Svenljunga är i många avseenden en trygg plats på jorden. Men för att den ska fortsätta vara det och för att säkerheten, både den faktiska och upplevda, ska öka behöver vi fortsätta ha frågan högt på agendan. Centerpartiet kommer fortsätta jobba för lokal polisnärvaro, bättre mobiltäckning, bättre snöröjning, gatubelysning m.m..

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för att samarbeta med de flesta partier för att kunna bilda ett stabilt majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ideologiskt står vi för långt ifrån SD och V för att ha organiserade samarbeten.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I Svenljunga finns över 300 namngivna sjöar, för att bli en ännu attraktivare kommun måste vi kunna ges möjlighet att utnyttja dessa för att erbjuda attraktiva platser att bygga bostäder. Detta utan att ta bort tillgängligheten för allmänhet eller skada naturlivet.

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill ge Tingshusgruppen möjlighet att förvärva fastigheten och skapa den mötesplats de jobbat för.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill att skolmaten ska hålla hög kvalité och helst lagas på lokalproducerade råvaror efter säsong. Vi är inte emot vegetariska alternativ men att politiskt bestämma andelen blir fel, är bättre att personalen på kostenheten gör detta efter säsong, tillgång och pris på råvaror.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Svenbo är en viktig spelare för att utveckla bostadsmarknaden i kommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, men det finns inte utrymme vare sig ekonomiskt eller personalmässigt för detta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sverige har en representativ demokrati där väljarna ger partier förtroende att företräda dem. Dessa bör ges detta förtroende och ta det ansvar som följer med uppdraget. Folkomröstningar har sin poäng i större frågor där man ska välja riktning för framtiden, men att genomföra dem i sakfrågor som är en del av en större helhet blir kontraproduktivt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att jobba inom omsorgen måste man kunna kommunicera med brukarna, Men även brukarna kan ha andra språkbehov än svenska, så även om svenska skall vara ett grundkrav kan det finnas anledning att frångå detta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte finansiera eller subventionera byggandet av några bostäder. De fastigheter som byggs i Svenbo ska ske på marknadsmässiga villkor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är för att det skall erbjudas bra omsorg i kommunen samt att våra medborgare ska erbjudas valmöjligheter. Samhället ska ha god insyn, kvaliteten ska vara bra men huvudman eller driftsformen är inte av betydelse.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska vara positiva, behjälpliga och smidiga i hantering av tillstånd, bygglov etc. Men det är marknad och näringsliv som måste ta ansvar för att bygga laddstationer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Svenljunga måste ta sin del av ansvaret i kommande flyktingkriser. Men vi måste bli bättre på att ta hand om flyktingar som placeras här så de vill stanna och bidra till vårt samhälle och välfärd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi är väldigt positiva till privata initiativ som Ljunghaga Friskola i Holsljunga.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Svenljunga har ett rikt kulturliv och bra utbud vilket vi ska vara rädda om.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi är inte emot skattesänkningar, men med den konjunktur vi är i och med de utmaningar vi har framför oss finns inte utrymme för skattesänkningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Svenljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Bygga trygghetsboende för äldre
 • Planlägga fler bostadstomter

Så svarar C: En bra start i livet och en trygg ålderdom är hörnstenar för ett fungerande samhälle, för att kunna leverera det behöver kommunen växa.