Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, socialt och liberalt parti. Vi är valet för dig som vill rösta på ett ansvarsfullt parti som värnar om klimatet, jobben och att hela Sverige ska leva. För oss är resultat viktigare än prat och vi kan därför söka samarbeten både höger- och vänsterut.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatneutralt Sundsvall till 2030

Centerpartiet har varit den drivande kraften bakom kommunens mål ett klimatneutralt Sundsvall till år 2030. Så här långt har Centerpartiet fått igenom målsättningen ett klimatneutral Sundsvall 2030, tagit fram en Klimat- och energiplan samt avsatt ett första klimatpaket 60 mnkr 2022-24. Men vi tänker inte nöja oss där. Mer åtgärder behövs för att vi ska nå målet ett klimatneutralt Sundsvall 2030.

Ett växande näringsliv i Sundsvall

Sundsvall behöver fler jobb om kommunen ska växa och utvecklas och våra små- och medelstora företag är där jobben skapas. Centerpartiet därför vill bl.a. utveckla kommunens näringslivsservice, företagsanpassa myndighetsutövningen, stärka upp kompetensförsörjningen och utveckla den offentliga upphandlingen för att möjliggöra för små- och medelstora företag att konkurrera på likvärdiga villkor.

Hela kommunen ska leva

Sundsvalls attraktivitet behöver stärkas för att öka inflyttning och tillväxt i kommunen. Därför behövs åtgärder för att stärka möjligheterna att bo, verka och leva i alla delar av vår kommun. Landsbygden behöver växa och staden behöver stärkas. Tillsammans ger de kraft åt varandra och får hela vår kommun att att leva.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mittenstyre tillsammans med antingen höger- eller vänsterpartier. Det viktiga för Centerpartiet är att vi får genomslag för en grön, ansvarsfull och utvecklingsinriktad politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet är beredda att samarbeta med samtliga partier utom SD.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sundsvall behöver ha både stora och små skolor. Barn ska inte behöva resa långt för att komma till sin skola.

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ordningsvakter är inte lösningen på otryggheten, de bara flyttar problemet någon annanstans. Otrygghet måste lösas genom förebyggande insatser i bl.a. skolan, socialtjänst och fritid.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Klimatet är vår tids ödesfråga och det finns ingen tid att vänta! Vi har satt en klimat- och energiplan på plats, nu måste vi göra verkstad av målet att bli klimatneutral 2030!

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Alla barn ska få gå i förskola och barn till föräldralediga och arbetssökande är i lika stort behov som andra barn av förskolans pedagogik, social kontakt med andra barn och den stimulans som ges genom förskolans omsorg.

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda eleverna en god utbildning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte bedriva omotiverad konkurrens med den privata marknaden.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet anser att det är viktigare att arbeta med t.ex. arbetsmiljön och ge goda förutsättningar för medarbetarna med rimlig arbetsbelastning än att försöka lösa arbetsmiljöproblem med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att kunna prata svenska med de äldre som man ska arbeta med är en förutsättning för ett bra jobb och ska ses som en självklarhet. Däremot är obligatoriska språktester inte rätt metod.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill reformera det fria skolvalet. Alla föräldrar och elever ska välja skola i ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval på kommunal nivå. Dessutom bör maximalt 50 procent av platserna fördelas efter kötid, där vårdnadshavare får ställa sina barn i kö tidigast två år innan skolstart.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sundsvall har under flera år byggt en hel del hyresrätter. Vi behöver fler bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, men framförallt behövs just nu fler villor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sundsvalls kommun behöver ta ledartröjan i omställningen till ett hållbart samhälle. Centerpartiet ser givetvis att även privata aktörer satsar på laddstolpar, men där det inte räcker ska kommunen gå före och driva på utvecklingen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sundsvalls kommun är en stor kommun som måste ta sin del av ansvaret. De nyanlända måste få en vettig integrering till det svenska samhället och bidra till vår gemensamma utveckling av Sundsvall.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det viktiga för eleverna är att de får den utbildning de har rätt till, inte vilken huvudman som bedriver utbildningen. Det gör det än viktigare för staten och skolinspektionen att ställa krav, följa upp och granska de aktörer som idag bedriver utbildning och säkerställa att vi har seriösa utbildningsanordnare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är en avgörande del i det som skapar attraktionskraft för Sundsvall. Folk behöver jobb och bostad, men sedan vill de även ha något stimulerande att göra på sin fritid! Därför är kulturen så viktig för oss.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen ska aldrig ta ut mer skatt av medborgarna än vad som behövs i den offentliga verksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler yrkes- och vuxenutbildningar
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Öka undervisningstiden i skolan