Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet jobbar för att hela kommunen skall leva. Vi fortsätter det påbörjade arbetet med att stärka både skolan som vår gemensamma välfärd.   Fortsatta satsningar på näringslivet och den gröna omställningen är viktig för långsiktig framgång när Centerpartiet fortsätter ta kommunen framåt.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill skapa en bra skolmiljö i hela kommunen

Ett ännu bättre Företagande i Söderhamn

Söderhamns näringsliv är vår nyckel till framgång

Under Centerpartiets ledning har Söderhamn de senaste fyra åren klättrat i Näringslivets ranking.  Vi kommer fortsätta jobba med att stärka vårt näringsliv. Det handlar om fortsatt förbättrad dialog mellan kommunen och företagen, utmana upphandlingsregler så att lokala företag främjas, få fram fler detaljplaner och byggbar mark. Genom att skapa ett bra företagsklimat fortsätter vi att klättra.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i stort men det finns säkert nyansskillnader i sakfrågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill fortsätta att vara det största partiet i en Alliansmajoritet.  Vi anser att Alliansstyret lett kommunen framåt den senaste mandatperioden, det har varit väldigt bra för Söderhamn och det har gett kommunen ny energi.   Centerpartiets kommunalråd John-Erik Jansson har i en svår tid lett kommunen på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

C är den främsta motvikten till främlingsfientlighet. SD kommer inte ges makt

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att vi vill öka andel förnyelsebar energi i energisystemet.   Att grön energi stärker såväl Söderhamn som Regionens attraktivitet för nuvarande näringsliv som t.ex. etablering av nya företag.   Att vi är övertygad att detta kommer leda till fler företag och arbetstillfällen i Söderhamn. Att bygdemedel från vindkraften kommer stärka föreningslivet.

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet vill ha en tryggare kommun. Övervakningskameror på gågatan är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet samtidigt som det hjälper polisen att klara upp fler brott.   Kopplat till övervakningskameror vill vi ha fler poliser i kommunen, jobba mer förebyggande så att brottsligheten minskar. Vi tror även att förebyggande arbete genom att stärka föreningslivet och civilsamhället.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill att eleverna skall ha flera rätter varje dag att välja på. Det kan vara kött-, fisk-, vegetariska eller veganska rätter. Det viktiga för oss är att eleverna får i sig mat för att orka med skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kan andra göra samma sak till samma eller bättre pris per skattekrona och samma kvalitet så tycker Centerpartiet att det skall läggas ut för upphandling.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Antalet arbetade timmar är nyckeln till de skattefinansierade välfärdstjänsterna och redan idag är bristen på personal märkbar inom flera verksamhetsområden. Vi strävar istället efter för att arbetsvillkoren ska vara så goda att åttatimmarsdagen kan fortsätta som norm

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Målet är att alltid ha personal i äldreomsorgen och i hemtjänsten som på bra sätt kan kommunicera med de personer de möter.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I det fria skolvalet som både kommunala och friskolor jobbar i finns det eller med skiftande bakgrund som bägge formerna av skolor skall ta emot.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska stimulera och fungera som möjliggörare när privata aktörer vill skapa kostnadseffektiv bostadsproduktion. Allmännyttan fyller en funktion för de som är exkluderade i samhället.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet tycker det är bra med valfrihet i omsorgen. Det är bra för de äldre att få välja var och hur de vill bo och vilken omsorg de vill ha. Det är bra för personalen att det finns flera olika arbetsgivare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall se till att det finns laddstolpar i anslutning till offentliga byggnader och platser men det är inte kommunen som skall drifta dem.   Kommunen skall säkerställa att det finns detaljplaner som möjliggör för exploatörer att bygga laddstolpar i Söderhamn. Det är bra för den gröna omställningen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet i Söderhamn anser att vi skall hjälpa människor på flykt från förföljelse, tortyr och risk för att bli dödad. Vi ser redan idag att kommuner säger nej. Vi tycker att alla kommuner solidariskt skall hjälpa dem som är på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Det viktiga för centerpartiet är att det finns valfrihet och kvaliteten är god. Hur det fördelas mellan offentlig eller privat är av mindre vikt för oss. Det viktiga är att eleven får en bra skola

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill höja budgeten för kultur. Framför allt handlar det om att vi vill ge fler barn- och unga rätt till kultur. Att fler kommer in i kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet vill ha oförändrad skatt. Men kan vi på sikt minska skattetrycket för medborgarna så tycker vi det är väldigt bra

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Söderhamns val:

 • Förstärka elevhälsan
 • Införa vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor
 • Utöka kommunens service till företag