Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Smedjebacken

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på c är en röst för ett aktivt parti med kunniga ledamöter som lägger konstruktiva förslag i fullmäktige och nämnder. Vi har den breda allmänhetens bästa som riktmärke. i Smedjebacken behövs just denna typ av alternativ till den regerande soc.dem!

Våra viktigaste lokala förslag

Stark ekonomi och god miljö

Smedjebacken har gått från att ha en usel kommunal ekonomi till att idag vara en kommun med goda årliga överskott. Det kräver även i framtiden en bra analys, beslut i rätt tid, prioritering av väsentligheter och helst stabila majoriteter. I planer för byggande, verksamhet och infrastruktur skall alltid realistisk hänsyn tas till miljön. Ex. god åkermark fredas.

Utbilda bort bristen på arbetskraft

Vi ser att det idag är brist på arbetskraft i flera viktiga yrken. Verkstadsindustrin behöver ett kompetenslyft på bred front för att svara mot våra företags tillväxt. Hantverkaryrkena likaså. Här kan kommunen direkt genom egen utbildning och i samarbete med andra göra en snabb förstärkning.

Kompetenslyft inom äldreomsorgen

Vår kommun får allt fler äldre invånare. detta leder till att vi i god tid måste rusta oss för en kompetenshöjning inom ex. äldreomsorgen. Sker genom att ha bra arbetsvillkor och löner. Genom att ställa krav på rätt utbildning och medicinsk kompetens. Ge möjlighet att studera vidare för befintliga anställda.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Knappast som är relevant för kommunpolitiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkare Centerparti som kan få igenom sin politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, SD. Också svårt att se V och MP som realistiska partners.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bör framgå tydligt av regelverket vad som gäller för både handläggare och sökande. Det finns idag ett slack där man inte följer regelverket, sett nationellt stora summor till fusk. Detta bör klargöras genom att - kräva sin rätt och göra sin plikt!

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Rätt utfört kan det ge en chans till arbetslivskontakt för unga som inte annars sker. Inte minst ur integrationssynpunkt vore detta ett värdefullt tillskott.

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Särskilt vägarna skall rustas upp. Med satsa menar vi att de enskilda människorna skall uppmuntras genom olika åtgärder. Ett ex. är vägföreningar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ser inget sådant idag i kommunen

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Se andra åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skriver, ganska bra, därför att det trots allt tar en viss tid att lära sig tala perfekt svenska och just deltagande i arbetslivet ger en möjlighet att utveckla sin svenska. Men viktigt att kunna ge ex rätt ordinationer o dylikt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Självklart.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ser ej att detta just nu är aktuellt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, men villkoren skall vara tydliga och skarpa! Färsk erfarenhet tyder på att här finns det att göra för lagstiftarna och kommunerna. knappast ett så stort egenvärde att det behöver särskils stimulans.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En uppgift för både marknaden och det offentliga, inkl. kommunen o dess bolag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi klarar det! Dvs, den tilldelning vi hitills fått av statsmakterna. kommunens ekonomi från 2015 har varit rekordstark!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har haft friskolor i lokal egen drift tidigare men under kortare tidsperioder. Gärna fler sådana. De stora skolkoncernerna satsar tydligen inte på mindre kommuner som Smedjebacken!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Finns utrymme för fler aktiviteter byggda på ex vår industrihistoria och framtidsspaningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vad vi nu ser som realistiskt. I ett optimistiskt längre perspektiv bör en försiktig sänkning modell Fagersta finnas med.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Smedjebackens val:

 • Anställa miljöambassadörer för att öka återvinning av avfall
 • Lägga mer pengar på personalutbildning inom äldreomsorgen

Så svarar C: Extra viktig Fortsatt stabil ekonomi = nr 1 Prägla hela verksamheten av miljöhänsyn = nr 2 Bra skola och enkel snabb hantering av tillståndsärenden= nr 3