Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som jobbar för Skurups kommuns bästa. Vi vill se utveckling och tillväxt i hela kommunen. Kollektivtrafik och vägar måste bli bättre. C jobbar för att göra Skurup till en tryggare kommun. Vi vill satsa på skolan för goda kunskapsresultat och höjd utbildningsnivå. En röst på Centerpartiet är en röst på klimatets bästa och för alla människors lika värde.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela kommunen ska leva och utvecklas

Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Skurups kommun. Det handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur och bostäder samt att kollektivtrafiken måste vara tillgänglig och välfungerande. Det krävs ett vägnät som håller hög standard. Undvikexploatering av högproduktiv jordbruksmark.

Skola i toppklass och höjd utbildningsnivå!

Förskolan och skolan -en plats för ett lärande för livet, där barnen mår bra. Den som behöver extra stöd ska få det och den som har lätt för sig ska få utmaningar för att fortsätta utvecklas. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling. Tidiga insatser vid frånvaro och psykisk ohälsa samt mer fysiska aktiviteter behövs.

Ett tryggare Skurup!

Centerpartiet vill göra Skurups kommun till en tryggare plats genom mer förebyggande trygghetsförebyggande arbete i skola och föreningar, fortsätta satsningen på trygghetsvärdar och fältsekreterare, kameraövervakningen på strategiska platser, fler poliser och huskurage för att förhindra våld i nära relationer samt öka trygghetstänket i samhällsplaneringen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill helst ingå i ett majoritetsstyre utan SD och V.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V, eftersom dessa partier står längst ifrån oss politiskt.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi måste försäkra oss om trygg och robust vattenförsörjning. Därför är det bra att gå med i Sydvatten.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet värnar om landsbygden och Svensk livsmedelsproduktion och vill undvika att det byggs på högproduktiv jordbruksmark.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi säger Ja till att låta utreda förutsättningarna för havsbaserad vindkraft utanför Skurups kust. Detta eftersom vi vill sänka elräkningen, skapa trygg och robust energiförsörjning med förnybar klimatsmart energi.

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Valfrihet mellan olika driftsformer är bra för såväl brukare som personal.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Förslaget är dessutom olagligt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan nu går det varje dag att välja ett köttfritt alternativ.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kostnaderna blir för höga.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Skurups kommun följer redan idag socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer om vilka kunskaper personalen bör ha, bland annat i svenska språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte enkelt att bygga nya billiga hyreslägenheter, men vi provar gärna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Viktigt då allt fler kör elbil!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tycker kommunen ska följa lagstiftningen och accepterar att ta emot de flyktingar som Migrationsverket anvisar enligt bosättningslagen. Det är särskilt viktigt att visa solidaritet med människor som flyr från krigets Ukraina. Flyktingpolitik är egentligen inte en kommunal fråga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet ser positivt på en ökad andel privat drivna skolor. Dock måste vi stärka ägar- och ledningsprövningen av våra skolor, för att undvika utländsk påverkan och underlätta för Skolinspektionen att neka tillstånd. På så sätt får vi också fler långsiktiga skolägare i Sverige.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: För Centerpartiet är det viktigt att alla människor får tillfälle att utöva och konsumera kultur av hög kvalitet. Alla individer ska ges likvärdiga möjligheter att vara med och bidra. Det gäller oberoende av om det sker på amatör- eller professionell nivå. Vi mår bra av kultur och samtidigt bidrar den till att vi tränas att se saker ur olika perspektiv. Vi vill lägga mer pengar på kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skatten ska inte vara högre än nödvändigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Skurups val:

 • Bygga en ny grundskola på Västeräng
 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Fördubbla antalet patrullerande trygghetsvärdar