Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Skara

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa- för minskade utsläpp och grön omställning. Vår politik får fler i jobb och sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Tillväxt och grön innovation

Vi vill se tillväxt i hela Skara, en än mer företagsvänlig kommun. "En väg in" det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen för företagare. De gröna näringarna ska stärkas genom samverkan med forsknings- och innovationsinriktade utbildningar. Målet är att få till en s.k GiP (green innovation park). Ge landsbygden och det gröna näringslivet förutsättningar att driva livskraftiga företag.

En ökad satsning på skolan med mindre barngrupper och tidiga insatser

När man går i en skola i Skara ska man erbjudas bästa möjliga skolgång. Skolan ska utgå från elevens behov så att var och en kan nå sin fulla potential. Genom en ökad satsning på grund- och gymnasieskolorna så kommer Skara att utvecklas som skolstad. En satsning på tidiga insatser ska utvecklas så att alla ska gå igenom utbildningssystemet med godkända betyg.

Öka satsningarna på idrotts/fritidsanläggningar utanför Skara

Vi vill öka satsningarna på idrotts/fritidsanläggningar utanför Skara utifrån föreningarnas önskemål. För att det ska vara attraktivt att bo i hela kommunen så måste det finnas fritidsanläggningar och samlingslokaler i kommunens alla delar. De drivs ofta av föreningar, men dessa behöver kommunalt stöd för att långsiktigt kunna bedriva verksamheten och utvecklas framöver.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röst på Centerpartiet är en röst för ett fortsatt alliansstyre i Skara.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar med partier som vi delar grundläggande värdegrund med.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Skara

Kommunen ska prioritera att växa till 24 000 invånare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi behöver bli fler invånare för att skapa resurser till välfärdens utmaningar. Vi behöver fler invånare som kan arbeta inom vården, skolan och omsorgen.

Stadsbusstrafiken ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska vara enkelt för äldre att komma till affärer, vårdcentralen och träffa andra människor. Lämplig åldersgräns för gratis bussresande är 70 år.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skollunchen ska ha en varierad sammansättning av kött, fisk och vegetariska alternativ. Lunchen ska också erbjuda mycket grönsaker. Det som serveras får gärna vara svenskt och närproducerat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skara kommun har två bolag som främjar tillväxt. Centrumbostäder är en viktig boendeutvecklare. Skara energi ger förutsättningar för tillväxt genom låga avgifter inom sina verksamhetsområden som VA, fjärrvärme, el och bredband. Dessa bolag ska utvecklas och ej avvecklas då de inte direkt konkurrerar med näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att vi ska klara äldreomsorgen behövs duktiga medarbetare som jobbar på toppen av sin potential. En god arbetsmiljö är viktig för att kunna arbeta heltid. Ett närvarande och tillitsfullt ledarskap bygger goda arbetsplatser, där varje chef har högst 25 medarbetare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Aktuell frågor ska fångas upp av politiken genom att lyssna och samverka med invånarna i olika fora. Den som vill driva olika frågor kan göra det genom de politiska parterna eller andra föreningar. Delaktighet är viktigt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan idag ställs det krav enligt Socialstyrelsen att den som arbetar inom vård- och omsorgssektorn ska kunna svenska. Den som inte har tillräckligt bra svenska erbjuds att gå utbildning i yrkessvenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vårt kommunala bostadsbolag är en viktig aktör för att bygga bostäder. Ibland finns det möjligheter till statligt stöd för att kunna finansiera byggnation vilket ger lägre hyror. Bolagets hyresnivåer ska vara marknadsanpassade.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt med en mångfald av utförare. Idag finns det möjlighet för privata företag att bedriva hemtjänst enligt LOV. Det ska ställas samma krav och villkor på en privat utförare som på en kommunal. Eftersom Skara är en liten kommun finns inga privata företag inom hemtjänsten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska se till att det finns publika laddstolpar i hela kommunen. De kan med fördel sättas upp av privata aktörer. Det gäller även för tunga fordon.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är ett gemensamt ansvar för alla kommuner i hela Sverige att ordna ett bra och välordnat mottagande. Staten ska finansiera mottagandet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: idag finns Metis (f-9) och Olinsgymnasiet i kommunen. De bedriver en kvalitativ bra verksamhet som kompletterar de kommunala skolorna. Det ger en bra valfrihet att välja skola för vårdnadshavare och elever.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Ett attraktivt kulturliv är viktigt för att kommun som vill attrahera människor att bo och leva i Skara. Vi vill öka stödet till föreningsliv och studieförbund som skapar kulturliv med delaktighet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skaras kommunalskatt är idag 21:50. Ambitionen är att den inte ska öka. Vi ser gärna att statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen ökar för att kompensera för förväntade kostnadsökningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Skaras val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i Axvall
 • Bygga solceller på kommunens byggnader
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor

Så svarar C: För att ha tillräckligt med SÄBO-platser behöver det finnas ett boende i Valleområdet. För att vara en del i energiomställningen behöver vi producera mer el lokalt. För att fler barn ska klara skolan behöver en kvalificerad elevhälsa finnas i alla skolor. Elevhälsan har en viktig roll för att främja psykisk hälsa.