Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Sjöbo Kommuns övergripande vision är att följa Agenda 2030 och vårt valprogram utgår vi från de tre hållbarhetsdelarna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som alla hänger ihop och påverkar varandra. Sjöbo kommun vill att alla ska kunna leva hållbart i hela kommunen och ta del av allt offentligt utbud.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla ska ha möjlighet till ett gott liv då är utbildning grunden

Våra skolor ska hålla en så hög kvalitet att alla ungdomar lyckas • Elevhälsa, speciallärare, elevassistenter, mindre klasser kombinerat med ett tvålärarsystem är annat som behövs för att våra skickliga lärare ska kunna göra sitt jobb • Malenagymnasiet och KomVux ska erbjuda utbildningar som ger jobb, även om du vill byta karriär

Alla behöver en meningsfull fritid

Ett aktivt föreningsliv inom alla områden genom hela livet • Jämställt föreningsstöd till såväl idrottsföreningar som till föreningar som ägnar sig åt kultur, historia, djur mm • Våra bibliotek som stöder den demokratiska utvecklingen ska arbeta vidare i samma riktning • Kulturskolan ska vara en naturlig del i barn och ungas fritid

Våra företag ska ha möjlighet att använda den senaste tekniken och vara innovati

Det gäller både lantbruksföretag som förser oss med mat och alla andra företag • Vi vill att kommunen ska göra små upphandlingar lokalt • Det ska vara enkelt att öppna små affärer typ AutoMater

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Som idag, samarbete med M och L vilket fungerat bra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Våra bibliotek som stöder den demokratiska utvecklingen ska arbeta vidare i samma riktning

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skall ta emot i propotion till vår storlek

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Sjöbos val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Ge alla över 80 år plats på äldreboende utan prövning
 • Öka demensplatserna på kommunens äldreboenden