Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt framtidsinriktat parti. Vi arbetar aktiv inom klimat-omställning med framtidsinriktade lösningar. Simrishamns omsorgsverksamhet ska finnas i byarna i samma omfattning som idag. Skolverksamhet i alla byar precis enligt dagens omfattning. Närodlat och närproducerat ska var ledstjärnan inom kostverksamheten. Bättre förutsättningar för NÄRINGSLIVET. Fungerande Sjukvårdvård

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat-omställning /Hållbarhet

Simrishamn har en omväxlande natur med lång kust och många låglänta områden där riskerna för översvämning är stor. Längs kusten har erosion blivit ett problem i vardande. En hållbar utveckling på sikt i enligt antagen Hållbar utveckling är viktig att jobba efter. Detta inkluderar en rad områden. Viktig miljö och framtidsfråga. Bevara kommunens unika värden med varsam hand men samtidigt utveckla.

Landsbygdsutveckling

Simrishamns kommun har en stor del av sin befolkning utanför staden Simrishamn. Våra byar är viktiga nav med agrara och besöksnäringar som betydelsefulla delar. Betydelsen av service i form av skola/vård och omsorg, bra IT och vattentjänster är viktiga förutsättningar. Centerpartiet vill också verka för ökat medborgarinflytande lokalt. Centerpartiet vill ha skola och omsorg i byarna (kvalitet!!)

Näringslivsutveckling

Centerpartiet vill skapa bra förutsättning för vårt näringsliv med snabba och bra beslutsvägar gentemot kommunen i olika ärenden. Utveckla lokalt hållbart näringsliv som kan fungera även i krisläge. Vatten, El och drivmedel, livsmedel (lokalt framtagna). LOKAL samverkan med närliggande kommuner. Infrastruktur oerhört viktig ovan och under jord. Skapa en självgående/självförsörjande Regional del

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I stora drag finns det inte det. Lokalpolitik och dess förutsättningar är olika rikspolitikens i en hel del avseenden. Centerpartiets grundvärderingar om ett decentraliserat samhälle står fast. Våra utmaningar ligger inom kommunikationer, sjukvård, omsorg, skola och att få fler invånare.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är beredda att jobba tillsammans i samarbete med andra partier vars agenda är grön omställning och hållbar utveckling. Vi vill utveckla ett hållbart lokalsamhälle som klarar dagens utmaningar inom livsmedel, energi och vattenförsörjning. Skola och äldreomsorg kärnfrågor .En trygg och livsbejakande miljö året runt. Kommunikationer som fungerar i alla väder.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Lokalpolitik handlar om att kompromissa. Vi låser oss inte här.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En mix mellan eget boende ,bostadsrätt och hyresrätter är ett måste. Behovet av olika boendeformer finns och måste vara en möjlighet för alla att välja.. Man har olika behov under livets olika delar.

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet är ett ur landsbygden sprunget parti. Att hela kommunen ska leva är en självklarhet för oss. Det är på landsbygden större delen av våra medborgare bor. De ska ha samma bra service som i huvudorten Simrishamn. Landsbygden är kommunens livsnerv, här odlas maten och här finns vattenresurserna. Det är här framtiden finns i vår omställning mot grönt samhälle.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Att utveckla en kommun kräver dels pengar till löpande verksamhet men även medel för att investera. Kommunen har stora behov av investeringar framöver särskilt inom VA systemen där många mil ledningsnät måste förnyas. Detta pga. eftersatt underhåll sedan många år. Utöver detta måste äldreboende, skolor och kommunens egendomar underhållas kontinuerligt. Överskott ger eget kapital.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vissa verksamheter måste ligga inom kommunens möjligheter att driva. T.ex. bostadsbolag eller näringslivsutveckling för att nämna några. Generellt annars inte konkurrera med privat näringsliv.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Skolungdomar har frihet att välja vegetariskt vid kommunens måltidsverksamheter och att införa köttfria dagar inom måltidsverksamheten ser jag inte som ett bra förslag. Individen väljer .

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta kan vara en framkomlig väg för att få folk att jobba inom omsorgsverksamheten. De försök som har pågått har gett blandade svar. Bör utredas mer.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunikation är A och O när man jobbar inom omsorg eller skola också för den delen. Att kunna kommunicera är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Dessutom är språkkunskaper i andra språk också viktigt. Svenska är vårt språk i Sverige,

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Samma krav på alla skolor är en viktig grundpelare. Det gäller allt som rör skola och dess verksamheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet har inga problem i detta avseende. Samma krav på utförandet av tjänsterna i verksamheten oavsett driftsform.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Detta är en fråga som marknaden bör lösa. Kommunerna driver inte bensin/diesel mackar ! Samverkan med kommunen om möjlighet till utplacering. Viktig del i planeringen mot ett fossil-fritt samhälle.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att ta emot flyktingar ska vi göra i den omfattning kommunen klarar av. Detta involverar BOENDE,SKOLA och UTBILDNING,SJUKVÅRD,TANDVÅRD ARBETSMÖJLIGHETER och allt som måste fungera för en bra start och integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Vi har en bra balans i detta idag. Fler behövs inte . Dessutom är våra friskolor inte drivna av privata företag. De är.Föräldradrivna

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Dagens nivå är bra. Vi ligger i mittskiktet och har en bra verksamhet inom det kulturella. Vissa behov som ny scen, konsthall med mera finns på önskelistan. blir aktuellt för kommande mandatperiod att avgöras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi anser att dagens skattenivå är bra och har inga planera på att ändra detta,

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Simrishamns val:

 • Anställa fler i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Montera solceller på kommunägda tak