Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Sävsjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är i Sävsjö kommun en aktiv part i kommunpolitiken. För varje position och nämnd har vi engagerade politiker att tillsätta. Vi är en garant för att kommunens ekonomi sköts på optimalt sätt med stabila budgetar och minimalt med slöseri. Vi kommer alltid att kämpa för en skola med god måluppfyllelse och en nära och trygg äldrevård. Vårt mål är att skapa en attraktiv kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Inkludering av kommunens invånare. Alla ska med!

Alltför stor del av befolkningen i arbetsför ålder får någon typ av försörjningsstöd så därför vill vi utveckla samarbetet mellan kommun, företag och nyanlända samt skapa förutsättningar för högre mål på SFI. Vi måste också se till att stärka individen. Dessutom behöver vi söka efter lyckade exempel från andra kommuner som vi kan ta efter.

Ett hållbart samhälle.

Verka för en ökad grön energiproduktion inom Sävsjö kommuns gränser, så därför säger vi JA till vindkraft och solcellsparker som uppfyller myndighetskraven. Sävsjö kommun ska köpa grön el, samt se till att energisparinventera kommunala verksamheter. Utbildning och information till kommuninvånare om ett klimatneutralt levnadssätt. Öka målet för återbruk vid återvinning av avfall.

Landsbygdsfrågor

Bibehålla skolor och utveckla flexibla äldreboenden i alla tätorter. Förbättringsåtgärder på enskilda vägar och fortsatt skötsel av utfartsvägar, samt bidrag till belysningsarmaturer till alla fastigheter på landsbygden. Det är viktigt att även de små barnen får en smidig resa till skolan, och att alla barn har rätt att känna sig trygga även på skolbussen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centern är öppna för samarbete med de flesta partierna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänstern

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Sävsjö

Kommunen ska säga ja till ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vindkraften är väldigt viktig för klimatomställning från fossila energikällor. Givetvis ska dessa placeras på de lämpligaste platserna enligt det nya förslaget till översiktsplan.

Bokbeståndet på kommunens bibliotek ska vara flerspråkigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi anser att Sävsjö kommun inte ska prioritera detta då det finns möjlighet för biblioteket att skaffa litteratur genom distanslån.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Marknaden kan inte styra fullt ut i en liten landsbygdskommun som Sävsjö därför behövs de kommunala bolagen med annorlunda målsättning än rent marknadsmässiga. Savman är ett exempel på kommunalt bolag som skapat ett mervärde för kommuninnevånarna som marknaden inte är intresserade av.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kött är svårt att ersätta speciellt för unga kvinnor som lätt får järnbrist. Centern föredrar att specialbehov tillgodoses i skolmaten men är emot att med tvång få elever att avstå kött.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Tanken är inte fel men tyvärr finns varken pengar eller personella resurser att genomföra detta. Centern vill satsa på förbättrade arbetsmiljöåtgärder som t ex hälsofrämjande arbetsscheman.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De valda representanterna kan företräda väljarna och endast i undantagsfall vid en speciell fråga ska folkomröstning användas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språkkunskap i svenska ska alltid vara målsättning men då vikarie inte finns att tillgå så får mindre avvikelse accepteras.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sävebo kan redan idag erbjuda lägenheter med olika kostnadsnivåer beroende lägenhetsstandarden. Skattebetalarna ska inte belastas med hyressubventioner.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Privata företag kan komplettera de kommunala verksamheterna men kvalitén är mycket viktig och får inte sänkas för att ge privata vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sävsjö kommun ska vara drivande att det byggs publika laddstolpar men ägande och drift ska ske genom energibolag och andra privata aktörer. Centern ser positivt på omställningen till fossilfria drivmedel. Sävsjö har satsat på biogasdrift som ett miljövänligt alternativ.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sävsjö kommun har historiskt tagit emot många flyktingar. Viktigt att inte ta emot fler flyktingar än civil och frivilligsamhället kan hantera så mottagandet och inkluderingen blir värdigt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Privata skolor är idag ett bra komplement till de kommunala men med de satsningar Sävsjö kommun beslutat på skolan ska inte det privata öka.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centern vill stötta föreningar och frivilligarbetet som är väldigt viktigt för en levande kultur kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vår målsättning är att Sävsjö ska ligga i undre hälften jämfört med länets kommuner.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Sävsjös val:

 • Bygga en ny förskola i Vrigstad
 • Lägga mer resurser på underhållet av skollokaler
 • Öppna trygghetsboenden i varje tätort

Så svarar C: Trygghetsboende eller anpassade bostäder för äldre ska finnas i varje tätort. Underhållsskulden gäller hela det kommunala fastighetsbeståndet och måste prioriteras.