Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Rättvik vill: Bygga fler bostäder, öka andelen lokalproducerad mat i offentliga kök och butiker, öka tillgången till förnybara bränslen för att minska beroendet av olja och gas. Öka tryggheten genom tillräckligt antal poliser och nära sjukvård. Behålla och utveckla våra byskolor. Bra vägar och bredband i hela kommunen. Tillsammans med duktiga småföretagare utveckla hela Rättvik.

Våra viktigaste lokala förslag

Bra skolor där barn och unga får möjlighet att utvecklas.

Att satsa på skolan är den viktigaste framtidsinvesteringen. Centerpartiet har under låg tid jobbat för att utveckla alla våra skolor och vi arbetar för att öka kvalitén och behålla byskolorna. Det är viktigt att varje elev blir mött där den står och får stöd att utvecklas. Alla elever ska gå ut med godkända betyg. Barn och ungdomars kreativitet och engagemang ska tas till vara.

Bygga fler bostäder

Skapa olika boendeformer för yngre och äldre såväl i centrala Rättvik som i andra delar av kommunen. Viktigt att säkerställa livskraften i våra byar. Inspirera till hållbara, energibesparande och nya byggnadsformer, gärna i träkonstruktion.

God ekonomi och hållbar utveckling

Vi fortsätter att ha fokus på kommunens ekonomi i kombination med arbetet för hållbar utveckling, som spänner över många områden från livsmedelproduktion och byskolor till det lokala näringslivet. Vi fortsätter också vårt förebyggande arbete med folkhälsan för både den psykiska och fysiska hälsan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Centerpartiet ska inte förknippas med det röd/gröna blocket. Vi är ett borgerligt parti. Att vi uppfattas som ett stödparti till det socialistiska blocket är förödande vår vår profil.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utesluta ytterkantspartierna V och SD och söka samverkan med framför allt tidigare allianspartier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är bra att äta mindre kött, framför allt importerat. Bättre då att äta kött varje vecka som är lokalproducerat och av bra kvaliet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Anställ mer personal i stället för mindre stress och ökad kvalitet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Rättvik har hoppat över denna fråga

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Rättvik har hoppat över denna fråga