Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi anser att Centerpartiet i Ragunda kommun tar ansvar att vända den negativa trend vår kommun har haft i 60 år. Vi tycker att varje generation ska bära sina egna kostnader och vill därför fortsätta den resa vi började 2019 med att vända den negativa trend vi haft. Vi vill utveckla samarbetet med näringsliv och föreningar samt samverkan med andra kommuner. Skola, vård och omsorg är prioriterad.

Våra viktigaste lokala förslag

De gröna näringarna är grunden för näringslivet, med skogs- och jordbruk.

Det handlar om allt från nya små teknikföretag till tjänsteföretag och lantbrukaren som tillverkar sund och säker mat, där alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder. Skogsmark ska brukas långsiktigt för att bidra till fler arbetstillfällen och åkermark ska bibehållas för jordbruk.

En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet

Kvalitet kan handla om fast läkarkontakt. Det kan också handla om att man själv får välja vem som kommer och städar i hemmet eller möjligheten att välja vilken typ av boende man ska bo på. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. En anpassad utveckling av särskilt boende med brukaren i fokus för att kunna erbjuda individanpassad vård och omsorg.

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas.

Ragunda behöver fler lärare och därför måste vi höja yrkets status. Vi vill se tydliga karriärvägar, högre lön till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna. Vi vill bygga nytt för att skapa en bra skolstruktur i kommunen med bevarade och utvecklade skolenheter i våra tre tätorter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Bred lösning för kommunens bästa, flera partier kan ingå i samarbetet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

vi kan samverka med alla partier, men inte styra med SD eller AFS.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Ersättningen till berörda bygder. markägarna och kommunen måste bli högre, typ Norska modellen.

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ska utgå från det vi har och renovera upp boendet till bra standard och lämpligt antal platser.

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi bör se över våra skolor och eventuellt bygga nya skolor.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har inga bolag som konkurrerar med det privat näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kan vi hitta finansiering och personal så bör vi titta på den här frågan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Våra anställda ska kunna kommunicera med både personal och brukare, vi ska kunna ge personalen den kunskapen och förutsättningarna,

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska inte bygga fler lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har antagit utmaningsrätten och därigenom kan vi bli utmanade på alla våra verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tycker att externa bygger och driver den sorten av infrastruktur.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta vårt ansvar i den här frågan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har inga privata skolor i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur går att utveckla mer i vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Men om det blir förändringar då det gäller ersättning på vind och vattenkraften kan vi sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ragundas val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter till unga
 • Prioritera utveckling av alla tre kommundelar
 • Skydda odlingsbar åkermark från bebyggelse