Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet arbetar för hela Osby kommuns bästa! Vi är många kandidater från hela kommunen, kvinnor och män i olika åldrar. Vi vill fortsätta vårt arbete med förbättrat företagsklimat, färdigställa investeringar i skolor i Killeberg och Lönsboda, ishall och brandstation/polisstation i Osby.

Våra viktigaste lokala förslag

Fortsätt att förbättra företagsklimatet för att få fler i arbete

Kommunen måste ständigt förbättra relationerna med näringslivet i kommunen, det görs bäst genom god dialog och kommunikation. Färdigställ industrimark i hela kommunen och upphandla på ett sätt så att vi inte missgynnar lokala entreprenörer. Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen vilket leder till att fler människor blir självförsörjande och bidrar till kommunens utveckling.

Färdigställ investeringar i förskola, grundskola, brandstation och ishall

Vi måste sätta spaden i marken och färdigställa våra investeringar med förskola, grundskola och idrottshall i Killeberg, en ny högstadieskola och äldreboende i Lönsboda samt ny brandstation och ishall i Osby. Dessa investeringar är viktiga för att möjliggöra utveckling och skapa attraktionskraft i hela kommunen.

Trygghet i hela kommunen

För att öka tryggheten måste vi ha en polisstation i Osby kommun, tillsammans med brandstation och ambulans när vi bygger nytt. Kommunen och polisen ska fortsätta arbeta förebyggande med medborgarvandringar i hela kommunen för att öka synligheten. Trygghet handlar också om att kommunen erbjuder en bra barnomsorg, skola och äldreomsorg så att vi är trygga hela livet.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet i Osby kommun går till val på att få fortsätta att styra kommunen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt med valfrihet inom barnomsorgen. Vi ska erbjuda god kvalitet i våra förskolor och hos våra dagbarnvårdare.

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Osby kommun har näst högst skatt i Skåne idag och skatten ska inte höjas mer.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, det är ett bra förslag. Alla skolor borde ta emot de elever som söker sig dit.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi arbetar för att öka andelen närproducerad mat i våra förskolor, skolor och äldreboenden, det är viktigt för den svenska livsmedelsproduktionen. Varje dag erbjuds ett alternativ till ordinarie mat i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har inga kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi satsar väldigt mycket på äldreomsorgen i Osby kommun, Osby kommun är den bästa kommunen för äldre i Skåne. Undersköterskor kan själva önska sin arbetstid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi försöker ha en god dialog med kommuninvånarna även mellan valen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För att anställas i äldreomsorgen i Osby kommun måste man kunna svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vårt kommunala bostadsbolag Osbybostäder bygger många nya lägenheter, men ofta blir de dyrare när det är nyproduktion.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I Osby kommun driver kommunen alla äldreboenden och hemtjänst med väldigt god kvalitet. Men vi förhindrar ingen annan som vill att göra det heller.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommer att installeras fler laddstolpar när den nya transformatorstationen på nordöstra industriområdet är klar i november.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Osby kommun har tagit emot många flyktingar per kommuninvånare vilket har gjort att vi har väldigt få anvisningar till kommunen idag. Antalet flyktingar måste fördelas mer över alla kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Inga skolor i kommunen drivs av privata företag idag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi måste satsa mer på kulturen, vi satsar mycket på fritidsaktiviteter idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Osbys val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i kommunen
 • Minska småbarnsgruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Planlägga ny industrimark i hela kommunen