Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Orust

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har helhetssynen.Hela kommunens alla delar ska få leva och utvecklas. Detta gäller både byggnation och företagande. Vi vill att företag ska utvecklas på hela Orust. Vi vill arbeta för självförsörjning inom el och mat. En jämställd och trygg kommun i skola och omsorg. Driva en personalpolitik som får personalen att stanna. Införa Medborgarbudget - pengar och delaktighet i kommunens alla delar.

Våra viktigaste lokala förslag

Företagande

Vi vill stärka våra befintliga och nya företagare, genom att bla återinföra tjänsten näringslivsutvecklare, våra lokala företagare behöver en direktkontakt med en person gällande administration, start, idéer, utveckling, investeringsstöd och bidrag. Kommunen behöver företagare och företagen behöver kommunen. I samverkan är vi bäst!

Välfärd

Vi som kommun måste stärka vår välfärd för att klara konkurrensen gentemot kommuner närmare Göteborg, vi är en boendekommun med stor utpendling och då anser Centerpartiet på Orust att vi måste satsa lite extra på att bibehålla våra fantastiska skolor/ barnomsorg för att locka fler barnfamiljer till Orust, vi måste även erbjuda vård i toppklass till våra äldre, samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Trygghet

Vi vill öka tryggheten i hela kommunen, detta gäller allt från att vi vill ha ökad polisnärvaro i kommunen, samt jobba aktivt för att få fart på en ny brandstation i Varekil för ambulans och räddningstjänst och därmed korta inställelsetider för dessa. Vi vill göra olika satsningar på bla cykel- gångvägar och busshållplatser så att fler kan transportera sig tryggt, säkert och klimatsmart.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet sitter i majoritet och tillsammans för vi med framgång en mittenpolitik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig En bro behövs för fler företagsetableringar på ön. Mindre sårbarhet med ytterligare en överfart till fastlandet. En viktig fråga för inflyttning och för STO -regionens utveckling. En stor fråga för Centerpartiet genom tiderna.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Västra Götaland och Orust framförallt behöver mer el, och ska det ske utveckling i regionen behöver vi ställa om.

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hela ön ska leva och utvecklas

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen upphandlar kravcertifierat och närproducerat kött, så vi ser inga problem med måltider som innehåller kött. Salladsbuffé finns att tillgå varje dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Orust kommun har inga bolag idag. Däremot så vill vi att samverkan mellan kommun, näringsliv och ideella föreningar ska ske i större utsträckning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, genom att erbjuda en kortare arbetsvecka.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill att alla som arbetar i äldreomsorg ska ha minst en undersköterskeutbildning. Omsorgen ska alltid sätta människan i centrum. Däremot ska vi se positivt på nyanställda som har mer än ett språk för att tillgodose behovet av personal som kan prata med brukare från andra länder. Invandrare blir också gamla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I våra planprogram kan vi föreslå nybyggnation av olika typer av lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt med valfrihet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I kommande översiktsplan kommer denna fråga var högst aktuell att driva. Vi behöver ställa om.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Flyktingmottagandet är fördelat enligt kvoter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Valfrihet och jämställdhet är viktigt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Kultur är viktig och hör hemma i bra civilsamhälle.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig I budgetförslaget inför 2023 ligger vi kvar på dagens skattesats men ambitionen är att sänka kommunalskatten framöver. Det viktiga är att ha kvar välfungerande kärnverksamhet. Dagens överskott i resultatet bygger i största delen på fastighetsförsäljning och statsbidrag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Orusts val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka bidragen till föreningar
 • Utöka kommunens service till lokala företag