Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Örnsköldsvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är den ledande liberala rösten i Örnsköldsvik med fokus på att utveckla såväl stad som landsbygd och ett tydligt företagarvänligt perspektiv. Centerpartiet har företrädare i alla åldrar från alla delar av kommunen och med många olika yrkeserfarenheter i bagaget. Vi är redo för maktskifte i Örnsköldsvik!

Våra viktigaste lokala förslag

Små enheter nära dig

Vi bygger små enheter nära dig, istället för centraliserad stordrift. Barnen ska kunna gå på förskola nära hemmet, och den som på äldre dagar vill ska i större utsträckning kunna bo kvar i hembygden. Att landsbygdsskolorna ska finnas kvar och utvecklas är en självklarhet. Vi vill också se mer av kulturaktiviteter i hela kommunen.

Attraktiva Örnsköldsvik

När nyfikna människor söker sig till Örnsköldsvik tittar man på kvalitet i skolor och förskolor, tillgång till sjukvård och service men också på attraktiva boenden och aktiv fritid. Skattepengar och investeringar ska användas så att attraktiviteten stärks och att kommunen underhåller de fastigheter vi redan har. Utveckling av Örnsköldsviks sjukhus är centralt.

Kommunal verksamhet ska prövas i konkurrens.

Vi gör det möjligt för företag att lämna anbud på kommunala verksamheter. Centerpartiet fokuserar på kvalitet och kostnadseffektivitet – inte vem som är utförare. Vi vill prioritera och kompetenssäkra upphandlingsenhetens arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte något av dignitet

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi i Centerpartiet vill styra kommunen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna som vi redan samarbetar med inom ÖrnsköldsviksAlliansen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Socialdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Örnsköldsvik

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se ett nytt scenhus och ett kulturnav i staden som kopplas samman med kulturnoder på flera platser runt om i kommunen; i bygdegårdar och andra samlingsplatser. Noderna och navet ska kopplas med aktiviteter och teknik. Vi vill se en satsning på kulturaktiviteter i hela kommunen i olika samarbeten. "Kulturhus" har hittills handlat om kommunala aktiviteter, vilket vi är tveksamma till.

Inga landsbygdsskolor ska läggas ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Med dagens tekniska lösningar och pedagogiska metoder går det att driva mindre skolor med god kvalitet. För oss är det viktigt att de minsta barnen har nära såväl till barnomsorg som skola.

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna länge drivit frågan om att andra aktörer ska vara möjliga som ägare och driftare av boenden för äldre. Både vad gäller trygghetsboenden (som vi vill se spridda över hela kommunen) och vård-och omsorgsboenden (som vi inte vill se stora kolosser av). När dessa lösningar prövats kan kommunala byggen komma ifråga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet värnar såväl valfrihet som lokal mat och levande landsbygd. För ett öppet och aktivt jordbrukslandskap behövs ett lokalt jordbruk med produktion av såväl vegetabilier som kött. Detta ska förstås serveras från kommunens kök varje dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Frågan borde vara att kommunal verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas. Det är ett mycket större problem att kommunala förvaltningar gör en massa saker "i egen regi" som skulle kunna läggas ut på entreprenörer. Men vi har inget emot att avveckla eller sälja kommunala bolag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska vara en god arbetsgivare med rimliga och sjyssta arbetsvillkor. Ett tungt arbete blir inte mindre tungt för att arbetstiden kortas. Det krävs dialog med medarbetare och fackliga organisationer för att hitta den mångfald av lösningar som krävs för att arbetsuppgifterna kan lösas med medborgaren/brukaren i centrum och hållbart för medarbetaren. Kortare arbetstid KAN vara en del i det.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte finansiera bostäder överhuvudtaget. Den kommunala bostadspolitiken hanteras genom det kommunala bostadsbolaget utifrån de ägardirektiv som kommunfullmäktige ger. ÖviksHem ska agera tillsammans med övriga fastighetsägare i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i Örnsköldsvik har länge drivit på för att Örnsköldsviks kommun ska våga pröva andra aktörer som ägare och driftare av boenden och hemtjänst. Idag har en mindre del av hemtjänstens uppgifter lagts ut på annan aktör med gott resultat. Vi vill accelerera utvecklingen!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska i första hand vara möjliggörare och ha en samordnande för olika privata aktörer att erbjuda laddstolpar utifrån den lokala strategin för laddinfrastruktur. Om det inte finns någon möjlig aktör KAN kommunen bygga och drifta. Vid kommunens egna fastigheter och verksamheter har man förstås ansvar för detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska förstås ta sin andel av det nationella ansvar som finns för mottagning av flyktingar. I Örnsköldsvik har vi goda förutsättningar att ta emot personer på flykt med tillgång till bostäder och ett starkt lokalt engagemang.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Örnsköldsviks kommun har haft en negativ attityd till aktörer som vill starta skolor och förskolor. Centerpartiet vill att alla aktörer ska behandlas lika och tas emot med intresse. Den kommunala skolan skulle må bra av konkurrens.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Planerna på ett nytt scenhus, ett centralt kulturnav och kulturnoder runt om i kommunen behöver boostas med såväl investeringar som pengar för att genomföra aktiviteter. Vi menar att det är kulturlivet som ska genomföra verksamheten, inte kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Den senaste skattehöjningen var omotiverad och onödig, de 27 skatteörena ska återställas snarast. På sikt vill Centerpartiet sänka skatten ytterligare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Örnsköldsviks val:

 • Köpa in el- och miljöfordon till hemtjänsten
 • Lägga mer resurser på elever med särskilda behov
 • Lägga mer resurser på orterna utanför centralorten