Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Om man vill att hela Örkelljunga kommun skall leva, med en väl fungerande skola, vård och föreningsliv så är vi enda valet. Vi vill även göra en rejäl satsning på Näringslivet

Våra viktigaste lokala förslag

FolKtandvården tillbaka till Örkelljunga

Vi vill få tillbaka folktandvården till Örkelljunga kommun. Den enda kommunen i skåne utan en Folktandvård, vilket innebär dryga resor för invånarna.

Utbyggnad Industriområde

Vi vill att Örkelljunga skall satsa mer på industriområde, att färdigställa dessa och därmed få fler arbetstillfällen till Örkelljunga kommun.

Likvärdig grundskola i HELA vår kommun

Att man även fortsatt skall kunna gå de första 7 åren i sin kommundel.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Fritt skolval, privata skolor och ersättningar till dessa,

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alliansstyrt med C som innehavande av kommunalrådsposten

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Återkommer vi till efter valet, dock ligger SD väldigt långt från våra värdering

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Örkelljungas ungdomar behöver ett bra alternativ till långa resor.

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Örkelljungas val:

 • Låta alla elever få gå de första sju skolåren i sin kommundel
 • Planlägg för utbyggnad av kommunens industriområden
 • Verka för att få folktandvården tillbaka till Örkelljunga