Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett parti med konkreta förslag till lösningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Solceller på kommunala fastigheter

För att möta framtiden och ett ökande behov av energi behöver vi ta till alla tänkbara möjligheter att bidra.

Lokala yrkesutbildningar/lärlingsutbildningar som möter lokala kompetensbehov i

För att möta kommunens behov av kompetens inom olika verksamheter och företag.

Öka andelen lokala företag i kommunens upphandlingar

Öka andelen lokala företag i kommunens upphandlingar för att säkra en nära och robust produktion.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samverkan i frågor där andra tycker lika som vi.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan nu är det brist på förskollärare och det behöver inte vara fler barn i grupperna. Undantag för barn med särskilda behov.

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Lokala företag skall få möjlighet att växa och bli starka.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska i huvudsak koncentrera sig på vård, omsorg och skola.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan nu är det brist på personer som arbetar i äldrevården.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om det finns frågor som passar detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket lär man sig bäst när man är aktiv och arbetar. Viktigt med uppdaterade planer.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att få sin första egna bostad kräver mycket om man måste köpa den.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dock tror Centerpartiet att kommunen är för liten för att få detta att fungera på ett bra sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Elbilar blir fler och fler. De måste laddas. Alla bor inte i egna fastigheter där elbilar kan laddas.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har inte tagit emot så många flyktingar de senaste åren eftersom vi inte aviserats om detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen är liten. Skolan behöver alla medel den kan få. Elever har möjlighet att söka friskola i angränsande kommuner.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur av olika slag är utvecklande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen har gått med positivt resultat i många år. Det egna kapitalet har då kunnat byggas upp.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ockelbos val:

 • Lägga mer resurser på service till företag
 • Utöka antalet lokala yrkes- och lärlingsutbildningar
 • Öppna en utställningslokal i Ockelbo centralort