Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi jobbar och verkar för hela Nyköpings bästa. Vi har sjösatt och åstadkommit mycket bra för kommunen som vi vill fortsätta se förverkligas. Vi och vår politik behövs i det kommunala styret.

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritera kompetensförsörjningen

Arbetskraftsbristen och kompetensbristen kommer att vara en allt viktigare fråga inom så gott som alla kommunens verksamhetsområden, och särskilt inom vård och omsorg. Idag väljer människor sin arbetsplats och sin chef. Alla vill arbeta hos en arbetsgivare med goda värderingar, bra arbetsmiljö, gott ledarskap, hög kvalitetsnivå och framför allt goda utvecklingsmöjligheter.

Alla barn i skolan

Alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Särskilda insatser och resurser ska finnas för att i samverkan mellan hemmet och skolan ge stöd till elever som har hög frånvaro. För att främja elevernas hälsa och välbefinnande är rörelse och fysisk aktivitet viktiga inslag under skoldagen.

Gratis bussresor till ungdomar

Ungdomar från hela kommunen ska ha möjlighet att ta del av gemensamt finansierade såsom bibliotek, badhus, Rosvalla etc liksom andra aktiviteter runt om i kommunen, utan att föräldrar förväntas skjutsa med bil. Ungdomar ska kunna välja bussen till och från träningen, träffen med vännerna eller sommarjobbet. Det är inte minst en rättvise- och jämlikhetsfråga att skolungdom ska ha fria bussresor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en stabil och pålitlig mittenlösning

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och vänstern

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett aktivt skolval är viktigt

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Som alltid måste detta ske i samråd/dialog med det näringsliv och de boende som verkar längs gatan. Positivt med tryggt cykel- och gång-stråk, men där är viktigt att butikernas kundunderlag också kommer till. Viktigt med tex tvärgateparkering.

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Väl avvägda miljöfrämjande åtgärder som går att integrera i stadsmiljön är jätteviktiga.

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se mer kommunal närvaro i form av bla fler arbetsplatser på våra mindre tätorter. Inte mindre. Ledarskap, samordning och att våga tänka nytt är viktigt för att få till bra landsbygdsutveckling.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill se bra äldrevård och hemtjänst för våra kommuninvånare. Det måste inte ske i kommunal regi, men det måste leverera på de kvalitets- och säker&trygghetskrav kommunen ska ställa i upphandling/beställning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Försök har gjorts vilket blev en oerhört mycket dyrare affär än som var budgeterat. Det är inte realistiskt även om det i teorin tilltalar många anställda. Vi måste förbättra arbetsvillkoren och vara en bra arbetsgivare, men 6 timmars arbetsdag är inte lösningen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Där det behövs fler bostäder men det inte anses lönsamt att bygga behöver kommunen gå in och hjälpa till att göra det attraktivare. Ett sätt är att skriva in ett uppdrag i ägardirektivet till Nyköpings hem. Genom att verkställa den i våras antagna landsbygdsstrategin, där ett mål är att möjliggöra mer bostadsbyggande på landsbygden. Kommunen måste inte bygga i egen regi men kan göra det attraktiv

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska möjliggöra att det kan sättas upp fler laddstolpar. Det finns många företag som har bra lösningar för detta. Även i bostadsområden/nybyggnation bör man ta höjd för elbilsladdare. Finns inget måste i att kommunen ska ha och driva elladdstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är en bra kommun att leva verka bo i, vi ska ta vår del av de flyktingar som kommer till Sverige. Med de åtgärder vi gör redan idag är målet att sänka försörjningsstödet och få fler i arbete. Jätteviktigt för integrationen, att bli en del av samhället och få acceptans. Vi behöver fler händer i arbete för att klara de demografiska utmaningarna framgent.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad. Vårt jordbruks kretslopp tarvar djurproduktion liksom gör vår biologiska mångfald och våra öppna landskap samt är en viktig del i klimatkrisens lösning. Alla har rätt att äta vad de vill, animaliskt, vegetariskt, sveganskt, veganskt. Vi måste värna vårt jordbruk bättre än idag. Alla måste ha tillgång till bra mat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska generellt inte konkurrera med det privata, men i vissa lägen kan ett kommunalt drivet bolag såsom tex Gästabudsstaden leverera bredbandsuppkopplingar dit inget annat bolag tyckt det varit lönt att gräva tidigare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det behöver finnas alternativ att välja bland, Landsbygdsskolorna som tidigare var nedläggningshotade och som idag drivs i privat regi blomstrar. Det viktiga är att vi får till god kvalitet, bra utbildning för alla, gemensam kö, obligatoriskt skolval och möjlighet till skolskjuts även till de mindre skolorna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi lägger mycket pengar och energi på kulturen idag. Kulturen är jätteviktig.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi vill inte se ngn skattehöjning. Familjer behöver ha kvar så mycket som möjligt i plånboken särskilt nu med höga drivmedelspriser, elpriser och matpriser.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Nyköpings val:

 • Erbjuda fler kommunala feriejobb till ungdomar
 • Lägga mer resurser på kompetensutveckling för omsorgspersonal
 • Utöka SFI-utbildningen från 15 till 30 timmar i veckan