Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Nordmaling

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela kommunen att växa. Vi är en kraft mot främlingsfientlighet och rasism och vi tror på företagsamhet och decentralisering.

Våra viktigaste lokala förslag

Tillväxt och samhällsservice i hela kommunen

Var och en ska få bestämma var i vår kommun de vill bo. Kommunen kan skapa förutsättningar för att ge alla den valmöjligheten. Alla delar av kommunen behövs för att öka tillväxten, landsbygden såväl som tätorten. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap. Vi ska ta tillvara på den kraften!

Välfärd och trygghet för samtliga medborgare

I Nordmalings kommun ska alla människor och verksamheter känna sig delaktiga och behövda. Tryggheten ska finnas i tilltron till den egna förmågan och i de sociala relationerna. Vi vill att Nordmalings kommun ska vara tillgänglig för alla. Det är viktigt att den fysiska miljön utvecklas så att det är enkelt för alla, även för de med olika funktionsvariationer, att ha tillgång till hela samhället.

Samförståndslösningar

För Nordmalings kommuns bästa krävs samarbete och stabilitet. De flesta frågor på kommunal nivå är inte av ideologisk karaktär, utan politikens uppgift är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Bra förslag som främjar den utvecklingen ska genomföras oavsett vem som är förslagsställare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi har inte någon avvikande åsikt i en specifik politisk fråga, sen finns det alltid nyanser och Sverige ser olika ut och i och med det har vi olika förutsättningar och det behöver det tas hänsyn till även på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För oss är samarbete och samförståndslösningar över partigränserna viktiga. Hur det politiska styret ska se ut efter valet bestäms av valresultatet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Nordmaling

Planlägg nya bostadsområden i Nordmaling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns ett stort intresse av att flytta till vår fina kommun, men det råder brist på bostäder och där behöver arbetet intensifieras. Vi behöver både fler villor och fler lägenheter och vi ser gärna att privata aktörer bygger i Nordmalings kommun.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Ett mycket bra förslag som Centerpartiet har drivit länge på nationell nivå och det är där besluten kring detta måste tas men självklart driver vi på.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Politiken ska inte bestämma över menyn i skolan. I alla tider har det varit dagar då det inte har serverats kött i skolan, mat som tex pannkaka, soppor och gröt. Detta behöver inte beslutas på politisk nivå. Vi anser att det viktigaste är att det är bra råvaror som används, i första hand närproducerade och i andra hand svenska.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I Nordmalings kommun har vi bara två kommunala bolag, ett bostadsbolag och ett för vatten/avlopp/avfall. Vi tror att dessa bolag fortsättningsvis behövs. Bostadsbolaget har ett uppdrag som allmännytta och det är svårt att lägga på ett privat företag, sedan behövs bra samarbete mellan kommunens bolag och de privata. När det gäller vårt andra bolag så är det en kommunal uppgift.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Problemet med detta förslag är att vi redan idag har brist på personal och ska detta genomföras så behövs det mer personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bättre att de folkvalda politikerna lyssnar och tar in synpunkter på ett bättre sätt genom förbättrade medborgardialoger. I folkomröstningar är det svårt för många att ha en helhetsbild och ta in alla förutsättningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det beror lite på vilken typ av språktest som ska användas, vi behöver alla människor i våra verksamheter, men det är också viktigt att både förstå och kunna göra sig förstådd. Det går ju också att kombinera språkstudier med att jobba eftersom man lär sig ett språk enklast när man använder det på riktigt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor ska behandlas lika så det är självklart. Friskolor är ett bra komplement där de finns och ska ta ansvar för alla typer av elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver hjälpas åt med byggandet av fler lägenheter, självklart ska kommunen ta sitt ansvar men att just tillskapa billiga lägenheter är ju inte lätt med alla byggnormer som råder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har redan LOV då det gäller hemtjänst och det vill vi fortsätta med för valfrihetens skull. Vi har ganska få äldreboenden idag så där känns det inte aktuellt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är ett gemensamt ansvar där kommunen ska ta fram en plan och strategi men inte nödvändigtvis vara de som bygger stolparna, det kan gärna vara någon annan aktör som gör det, så har det varit hittills.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej, det är ett system som måste fungera över hela landet. Redan idag så kan varje kommun påverka sitt antal genom att samarbeta med andra kommuner men vi behöver ett solidariskt system där alla hjälps åt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vår kommun är väldigt liten och det finns inte något intresse från privata aktörer att driva skola här.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig både för de som bor här och för besökare. Vi jobbar mycket med kulturfrågor idag tillsammans med andra aktörer och föreningslivet. Vi som kommun kan inte själva ansvara för denna del utan vi hjälps åt på olika sätt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har svårt att se att vi kan sänka eller höja skatten då vi behöver de pengar som kommer in men också redan har en hög skattenivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Nordmalings val:

 • Stärka kommunens service till företag
 • Tillåta mer strandnära bebyggelse