Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Nordanstig

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi har en sund och bra politik för alla innevånare och alla företag. Vi har under många år tagit ansvar för kommunen och vänt ett stort underskott till överskott över tid.

Våra viktigaste lokala förslag

satsning på ungdomsverksamhet

Stödja föreningar i kommunen så de kan ha ”fritids” för äldre barn och unga. Exempelvis motorklubbar, ridklubbar och andra föreningar som har ungdomsverksamhet.

Satsa på LIS-områden

I Nordanstig har vi otroligt mycket strandnära lägen, vi behöver fler innevånare och människor vill gärna bo vid vatten. Idag kan man jobba hemifrån och är inte så beroende av bostadsort, man kan välja att bo naturnära och ha ett lugnt liv istället för att bo trångt i städerna.

Närproducerat för en hållbar utveckling

Både för miljön och för arbetstillfällena behöver vi satsa på att köpa närproducerade produkter och använda närliggande företag för olika tjänster.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha egen majoritet, men vi har den senaste mandatperioden arbetat på ett bra sätt med socialdemokratin, där båda partierna både gett och tagit för att få igenom sin politik. I en kommun av denna storlek är samarbete för medborgarnas bästa nödvändigt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Nordanstig

Kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar i Nordanstigs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom de inte har någon inkomst bör de ha gratis kollektivtrafik om ekonomin tillåter detta.

Kommunen ska tillåta mer bostadsbyggande i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har många strandnära lägen där man inte stör den biologiska mångfalden. Det räcker till både folk och djur med tanke på hur många sjöar och hur lång kust vi har.

De politiska arvodena ska sänkas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det måste vara en rimlig ersättning för den insats man gör, annars kommer ingen att ta uppdragen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ser valfrihet som viktigt, därför bör två rätter serveras dagligen, en vegansk och en med kött eller fisk.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Idag finns bara ett bolag som möjligen kan konkurrera med den privata sektorn, det är bostadsbolaget. Men det har även ett ansvar att tillse att det finns bostäder åt medborgarna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Redan idag ser vi resursbrist när det gäller personal, det beror på att det finns för få i arbetsför ålder som kan utföra arbetet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Man bör kunna språket någorlunda om man ska kunna kommunicera med omsorgstagarna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen kan inte dumpa priserna för då kommer de privata bolagen att bli lidande. Parterna kommer överens om hyresnivåerna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Med tanke på kommunens storlek är det svårt att få ihop ekonomin med många olika utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom vi bor på landsbygden kan det bli så att kommunen får bygga laddstolpar, men självklart ska laddningen kosta för fordonen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Med tanke på att vi behöver fler innevånare vore det kontraproduktivt att minska vårt mottagande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det fungerar bra idag, elevunderlaget är inte så stort att vi bedömer att det inte vore bra att fördela eleverna på fler skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag lägger kommunen möjligen lite för lite på kulturen, vi hoppas kunna lägga mer. Men det beror på budgetläget framåt med tanke på inflationen och kostnadsmassan för de lagstadgade verksamheterna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi diskuterar vare sig sänkning eller ökning idag. Så skatteläget bör vara oförändrat.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Nordanstigs val:

 • Priortiera närproducerat vid upphandling
 • Utöka utbudet av fritidsaktiveteter för barn och unga
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre i Bergsjö