Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

• trygghet i alla miljöer för alla åldrar • en skola där alla elever når sina mål • bästa företagsklimatet • vägar, kommunikationer och bredband • enkla klimatsmarta val i vardagen • ett jämställt samhälle • rätt kommunal skatt • ett Nässjö där vardagen fungerar

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Nässjö ska vara tryggt att bo i Alla barn ska växa upp i en trygg miljö När du blir äldre ska du veta att du har hjälp och trygghet Arbete ger trygghet Bekämpa våld i nära relationer Det ska vara tryggt att vistas på gator o torg Det förebyggande arbetet, bland annat i skolan. Varje person ska bli sedd Lika möjligheter för kvinnor och män Ge småföretagen möjlighet att skapa jobb

En skola där varje elev får möjligheter

Alla elever har rätt att få en bra utbildning, oavsett var man bor och vilken bakgrund man har eller om man är flicka eller pojke. Vi ska ha bra och moderna skollokaler Elevernas kunskapsutveckling, trygghet och välmående ska vara i fokus

Hela Nässjö ska växa

Människor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva och förfärliga sina drömmar, oavsett var man bor i Nässjö kommun. Bättre vägar, järnvägar och utbyggt bredband i hela kommunen. Tillsammans med satsningar på skola och vård. Skapa konkurrenskraft för de gröna näringarna och vara med och skapa den gröna omställningen Möjlighet att bo och bygga i hela kommunen, även på landsbygden och sjönärA

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att ta ansvar och kommer arbeta för den breda mitten

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD o V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Finns inga privata i Nässjö

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Bygga en ny simhall i kommunen
 • Planlägg fler tomter i hela kommunen