Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Mora

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett socialliberalt parti där frågor som företagsamhet, landsbygd och miljö ligger i fokus. Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sina liv genom egna och fria val.

Våra viktigaste lokala förslag

En förskola och skola med god kvalitet

Vi är positiva till kommunala och fristående förskole- och skolformer i byar och centrala Mora. Kvalitén är viktigast för att nå skolframgångar för våra elever. Genom möjligheten att utbilda sig medan man jobbar, driva utveckling via utvecklingspiloter samt förstelärartjänster och få tillgång till nya lokaler, till exempel en ny högstadieskola, ska vi locka både nya och etablerade lärare.

En bostadsmarknad med brett utbud

Vi behöver fler bostäder, både centralt och i byarna. Genom en blandning av olika aktörer, kommunala och privata, skapas utveckling, inspiration och en sund konkurrens. Bostadsområdena ska dessutom vara blandade med olika typer av boenden; hyreshus, bostadsrätter, särskilda boenden för äldre, radhus och villor. Det motverkar segregation och skapar naturliga mötesplatser för olika människor.

Hållbarhet och klimatpåverkan

Vi vill fortsätta att minska klimatpåverkan genom närproducerad mat till skolor och äldreboenden. Vid nybyggnationer ska vi i första hand bygga i trä och satsa på solpaneler. För att minska utsläppen vill vi få igång rälsbussen mellan Mora och Orsa. När det provades för några år sedan var det många som använde den. Det minskar trafiktrycket i centrala Mora och på vägen mellan Mora och Orsa.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som ett självständigt parti i mitten. Vi är beredda att samarbeta med alla alla partier utom de längst ut på höger- respektive vänsterkanten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är positiva till att vi skulle få en solcellspark i kommunen, men det är inte kommunen som ska anlägga den. Vi satsar på hållbara driftsformer där sol får vara en av dem. Vi ser till exempel gärna att kommunala byggnader har solpaneler.

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Så länge det finns ett elevunderlag. Alla våra skolor ska dessutom ha bra kvalité, stora som små.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Varken elever eller personal ska täcka ansiktet i skolan.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är för valfrihet. Det ska finnas möjlighet att välja mellan vegetariskt och kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har brist på arbetskraft inom äldreomsorgen. Istället ska vi satsa på en god arbetsmiljö så att människor orkar arbeta heltid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att kunna kommunicera med de äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte subventionera hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är bra att det finns både kommunala och privata alternativ. Människor ska kunna välja utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska bereda möjlighet för privata företag att utveckla laddstolpar, till exempel genom att upplåta mark.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har stort behov av arbetskraft och behöver inflyttning till vår kommun. Vi ska också hjälpa människor som flyr från krig.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det beror på efterfrågan och om företaget erbjuder någon inriktning som det finns ett behov av.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är en profilfråga för Mora kommun och det vill vi fortsätta satsa på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Eftersom vi har sviter efter pandemin och krig i Ukraina är världen och ekonomin osäker. Det är därför dumt att sänka skatten just nu. När det är mer stabilt är vi positiva till skattesänkning om det är möjligt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Rusta upp skolor och förskolor
 • Upphandla närproducerad mat till skolor och äldreboenden