Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att alla beslut skall fattas så nära de människor som berörs. Vi tycker det är viktigt att hela kommunen utvecklas. Både tätorter och landsbygd. Det är viktigt med ett bra företagsklimat och att kommunen är attraktiv att bo i. Vård, skola och omsorg är kommunens viktigaste uppgifter och där har vi väldigt bra verksamhet. Vi en bra politik för miljön, jämställdhet och föreningsliv.

Våra viktigaste lokala förslag

Göra en upprustningsplan för kommunala byggnader

Vi har ett byggnadsbestånd i vår verksamhet som behöver rustas upp. Många skolor och äldreboenden byggdes på 60- och 70-talet. De börjar bli gamla och behöver rustas upp eller i vissa fall ersättas med nya byggnader. Det arbetet har vi påbörjat och kommer till stor del genomföra under nästa mandatperiod.

Översiktsplanen möjliggör fler tomter på Oknö

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan. I dagsläget förefaller det kunna göras i politisk enighet med undantag av om vi skall möjliggöra ett nytt tomtområde på Oknö. Vi anser att det är viktigt att nyttja våra attraktiva lägen för bostäder för att kommunen skall utvecklas. Byggklara tomter skall finnas på alla orter.

Genomföra ett företagarlyft för kvinnor

Företagande är ett av de områden där vårt samhälle ännu är långt ifrån jämställt. Endast 20-25% av företagen drivs av kvinnor. Den siffran måste öka. Det är dels en jämställdhetsfråga, genom att företagande ofta ger ekonomisk makt, Men också en näringslivsfråga. Samhällsutvecklingen gynnas av att fler kvinnor utnyttjar sin innovationsförmåga och framåtanda till att starta företag.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som en Allians tillsammans med KD, M och L. Vi har tillsammans styrt Mönsterås kommun sedan många år tillbaka och tycker att det fungerat väldigt bra. Vi eftersträvar ett gott politiskt klimat där vi lyssnar på alla partier som är representerade i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill styra tillsammans med våra Alliansvänner

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har förlängt parkeringstiderna på torget. Det är viktigt att det finns parkeringar i centrum för de som vill gå och handla, fika eller uträtta andra ärenden. Därför måste det finnas tidsbegränsningar annars blir parkeringarna upptagna av de som jobbar eller bor i området.

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vindkraft passar inte överallt och det är egentligen omöjligt att säga generellt ja. Däremot ska vi ha en positiv grundinställning. Vi behöver mer elproduktion för att möta det ökade elbehovet i samhället. Vindkraften är en av de elkällor som kan vara med och bidra. Generellt är det ett effektivt och miljövänligt sätt att producera el men det har även nackdelar.

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Om kommunen ska kunna utvecklas så måste vi ta vara på de attraktiva lägen som finns för nya bostäder. Det gäller generellt för hela kommunen. På Oknö finns begränsat med möjligheter till ytterligare byggnation men ett mindre antal får fortfarande plats utan att det förstör boendemiljön och möjligheterna till naturupplevelser.

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Övervakningskameror får inte användas med en sådan upplösning att man kan identifiera personerna på filmen. Därför är det en fullständigt meningslös åtgärd för att minska t.ex. stölder eller vandalism.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi ska servera svenskt kött och gärna lokalproducerat kött i skolorna. Vi vet att svenskt kött har lägre klimatavtryck än utländskt och djuren är uppfödda med god djuromsorg. Vi ska dock alltid erbjuda vegetariskt alternativ för de som väljer, eller de som inte kan, äta kött.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns många som gör ett fantastiskt jobb inom äldreomsorgen, precis som det finns inom många områden i samhället. Vi har dock en befolkningsutveckling där andelen människor i arbetsför ålder minskar medan andelen äldre ökar. Vi blir alltså färre som skall försörja fler. Då har vi helt enkelt inte råd med en sådan reform.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla fast anställda inom äldreomsorgen har genomgott utbildningar med språkkrav. De som har vikariat testas under introduktionen i att kunna förstå och göra sig förstådda på svenska. Vi har alltså språkkrav idag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunens bostadsbolag, Mönsterås bostäder, bygger hyreslägenheter. Vi har god tillgång på lägenheter i vår kommun. Nya lägenheter blir inte billiga eftersom det helt enkelt är dyrt att bygga nytt. Vi ska inte använda andra människors skattepengar för att subventionera någons bostad. Däremot är det viktigt att Mönsterås bostäder bygger bostäder i hela kommunen och inte bara i Mönsterås.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har privat hemtjänst i Mönsterås kommun. Den som vill kan välja det alternativet eller den kommunala hemtjänsten. Det är varken dyrare eller billigare än den kommunala hemtjänsten varken för kommunen eller den som utnyttjar dem. Det finns dock en möjlighet att välja.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har ett ansvar för att det finns möjlighet att sätta upp laddstolpar. Däremot är det inte generellt kommunens ansvar att driva dem precis som att vi inte har kommunala bensinmackar eller butiker. På vissa ställen där det av olika anledningar finns ett allmänintresse för kommunens medborgare med publika laddstolpar kan dock kommunen vara en möjlig aktör.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig De senaste åren har vi tagit emot ganska få flyktingar. Kriget i Ukraina har dock gjort att det kommit några i år men ännu är det ett litet antal. Det är i huvudsak kvinnor och barn som flytt från ett fruktansvärt krig orsakat av en maktfullkomlig diktator.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har en privat förskola och ett föräldrakoperativ. Båda fungerar bra och är populära. De har samma rätt till ersättning som de kommunala förskolorna och kostar alltså varken mer eller mindre. De ger bara medborgarna en möjlighet att välja ett annat alternativ som en del kanske tycker är bättre än den kommunala barnomsorgen. I Centerpartiet ser vi positivt på om någon vill starta någon verksamhet

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har ett rikt kulturutbud mycket tack vara ett vi samarbetar med våra föreningar. T.ex. konstföreningar, hembygdsföreningar mm. Dessutom har vi ett väldigt fint bibliotek och en väl fungerande musik- och kulturskola.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: För några år sedan tvingades vi höja kommunalskatten. Det var vi tvungna att göre eftersom andelen människor minskade samtidigt som andelen barn och äldre blev allt fler. Vi blir färre som skall försörja fler. Vår förhoppning är att på sikt åter kunna sänka skatten men det är inget vi kan lova i närtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Mönsterås har hoppat över denna fråga

Så svarar C: Extra viktig 1 Renovering eller nybyggnation av våra skolor och äldreboenden 2 Förbättra våra reningsverk och VA-nät för att trygga vattenförsörjningen och minska utsläppen 3 Minska vår klimatpåverkan genom att bygga cykelvägar, använda fossilfria fordon, bygga solceller och vara positiva till investeringar i grön teknik.