Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Lycksele

Våra viktigaste lokala förslag

Stärka det lokala näringslivet

Näringslivet i Lycksele kommun har gått riktigt bra under mandatperioden, men för att den utvecklingen ska fortsätta krävs det att kommunen är med och skapar de förutsättningar som krävs för expansion och nyetablering i hela kommunen. I Svenskt Näringslivs företagsranking har Lycksele kommun klättrat från plats 261 till 95 under mandatperioden. Centerpartiet vill att den utvecklingen fortsätter.

Boende till alla

Bristen av hyreslägenheter leder bland annat till att en del äldre väljer att bo kvar i sina villor fast man helst önskar flytta till lägenhet. Det försvårar kompetensförsörjningen för arbetsgivarna när tilltänkta medarbetare inte hittar någonstans att bo. Det bidrar även till att unga väljer att lämna kommunen efter gymnasiet.

Skola, vård och omsorg i hela kommunen

Centerpartiet kommer fortsätta verka för att kommunen tar sitt ansvar för alla kommuninvånare, oavsett var i kommunen man bor. Finns det elevunderlag ska byaskolorna vara kvar. För äldre med behov av kommunal service ska det vara en rättighet att bo kvar i sitt hem, men det ska även vara möjligt att flytta till bostäder anpassade för att förebygga otrygghet och ensamhet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Eftersom en stor del av kommunens anställda t.ex. personal inom hemtjänsten, nattpersonal, personliga assistenter och arbetsplatser med redan tuff bemanning inte har möjlighet att nyttja friskvårdstimmen. gynnar den endast vissa grupper.

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den fastighetsskatt som i dag finns inom elproduktion ska stanna i kommunen. På så sätt får vi något tillbaka för den inskränkning som görs i våra områden.

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Varför bara äldreomsorgen? Tanken är god men frågan är vart pengarna ska tas ifrån. Vilken verksamhet ska avvecklas för att få ekonomin att gå ihop?

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Arbetsgivaren har redan i dag ansvaret att se till att alla medarbetare har rätt förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Lybo ska se till att skapa fler lägenheter. Ökar tillgången på hyreslägenheter kommer det bli mer rörelse på bostadsmarknaden med större möjlighet att välja den bostad man vill ha. Kommunen ska inte konkurrera med vare sig sitt eget kommunägda bolag eller de privata fastighetsbolagen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska skapa förutsättningar så att marknaden själv kan sätta upp laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Men om ekonomin fortsätter gå lika bra som senaste åren ser vi gärna en skattesänkning inom några år.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Lyckseles val:

 • Erbjuda fler platser på trygghetsboenden
 • Stärka kommunens service till företag
 • Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma med kommunal service