Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ludvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett humanistiskt parti där våra kärnvärden är skola vård och omsorg. Dessutom det enda oppositionella partiet i Ludvika som inte regerat med Socialdemokraterna. Ludvika behöver ett nytt ledarskap.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning oavsett i vilken skola man går, där elevernas trygghet och kunskapsutveckling är i fokus. Vi vill utveckla samverkan mellan skola, vårdnadshavare och socialtjänst samt samarbetet med Barn och Ungdomspsykiatrin. Alla unga ska få hjälp i tid. För att nå bättre studieresultat är det viktigt med fler resurser i skolan.

Hela Ludvika kommun ska utvecklas

Man ska kunna bo och leva i HELA Ludvika kommun. Vi vill återöppna byskolor för att eleverna ska få bättre arbetsmiljö samt mindre restid vilket även gynnar miljöarbetet. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta för att möjliggöra och utveckla företagande i hela kommunen. Vi förslår en inventering av gårdar, torp och hus för att kunna erbjuda olika former av boenden samt planera för strandnära tomter.

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Ludvika kommun har hög sjukfrånvaro bland personalen inom vård och omsorg och där behöver vi som arbetsgivare ta ett större ansvar för arbetsmiljön. En bättre arbetsmiljö genererar kompetent och engagerad personal till omsorgen, vilket säkerställer en trygg och säker omsorg. Det ska finnas vårdplatser i hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi har fått mer än 8 mandat och att vi sitter i majoritet med några andra samarbetspartier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Ett av våra egna förslag är att unga ska slippa långa restider och undersöka hur digitaliseringen kan bevara byskolorna. Dessutom är det för närvarande många elever i skolorna i Ludvika stad.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är för att äldre ska få det bättre och kunna stanna i närheten av sin hemtrakt och sina anhöriga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Inget vi lägger en större värdering kring.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De kommunala bolagen tenderar till att vara ineffektiva och ha för stor kostym jämfört med privata alternativ. Så vi är emot att driva verksamheter i kommunala bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tror att arbetsmiljön är en nyckel till att minska den höga sjuktalen. Vi har inte prioriterat en sex timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är kostsamma och omfattande att hålla folkomröstningar, men vi är för att invånarna ska större insyn i politiska beslut och en större öppenhet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt inom omsorgsyrken kan kommunicera med vårdtagarna och att kommunen har ett ansvar att bistå med utbildning i svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har många lediga lägenheter och flera privata aktörer bygger både hyreslägenheter och bostadsrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Konkurrens är bra men kräver kvalitetssäkring.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska bidra med laddstolpar och infrastruktur som gör det möjligt att både ldaa på genomresa och för invånarna i kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser gärna fler privata alternativ i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur ska prioriteras men Ludvika kommun har en ansträngd ekonomi och vi behöver lägga mer resurser på skola, vård och omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ludvika har redan hög skatt och kommunen behöver effektivisera verksamheten. Jämfört med tex Avesta och Smedjebacken har Ludvika kommun mycket högre kostnad per invånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ludvikas val:

 • Bygga en ny idrottshall
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öppna fler boenden för äldre i glesbygden