Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

För Ljusdals bästa. För att utveckla kommunen och stärka de olika kommundelarna, det är delarna som gör helheten. För att stärka företagens möjligheter till att växa, att skapa jobb och locka fler att flytta till kommunen. Att stärka den gröna näringen, lokal livsmedelsproduktion och stärka navet för kultur och hantverk som är viktigt för Hälsingland.

Våra viktigaste lokala förslag

Tillväxt med företagande och befolkningsökning

Ljusdals kommun har en bra företagskultur med många stora, mindre och små företag. Dessa är grunden för att skapa jobb och sysselsättning, locka människor att flytta till kommunen och en förbättrad ekonomi för privatpersonerna och kommunen. Kommunen behöver upprätta en mer stringent och aktiv näringlivsstratige där alla företag, oavsett storlek och segment, är engagerad tillsammans med kommunen.

Det akuta klimatläget

Ljusdals kommun är framgångsrika i de gröna näringarna men fortfarande finns stora utmaningar i miljö- och klimatområdet. Det handlar om utsläpp från trafik och kommunikation, från industri och jordbruk samt privatpersonens klimatpåverkan. Centerpartiet vill kraftsamla och skynda på utvecklingen av produktion av förnyelsebar el och energi, nyttja de gröna företag för utveckling och fler jobb.

Lokal livsmedelsproduktion

I Ljusdal finns många traditionella mjölk-, kött- och spannmålsbönder såsom grönsaksodlare och spännande nischade produkter. Klimatkrisen och kriget i Ukraina har understrykit viktigen av lokal livsmedelsförsörjning. Därför vill Centerpartiet underlätta producenternas företagsutveckling genom kommunal upphandling såsom att privatpersoner enklare ska kunna välja lokalproducerad mat, till middagen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stark grön mitten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Ljusdals val:

 • Anställa en näringslivsstrateg