Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har under den gångna mandatperioden visat att vi tar ansvar för ekonomin samtidigt som vi får saker gjorda. Vi ser nu en mycket mer stabil ekonomisk situation och börjar se effekterna av de satsningar vi gjort inom ex förebyggande insatser. Vi har kommit en bit på väg men förändring tar tid. Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla och förbättra i kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

En fortsatt satsning på trygghet och studiero genom ökad vuxennärvaro tillsammans med en stärkt elevhälsa och satsningar för att fånga upp barn och unga tidigt. Att se barns hela dag och ge möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid - för att klara skolan och må bra. Genom att satsa på fortbildning för personal inom skola och förskola skapar vi en attraktiv arbetsplats och stärker resultaten.

Hälsa och trygghet i fokus inom äldreomsorgen

Som äldre ska man känna sig trygg med att man får den omsorg man behöver. Mer resurser behöver läggas på förebyggande insatser såsom hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och rehabiliterande insatser så att man kan bo kvar hemma så länge man själv önskar. Ytterligare satsningar på välfärdsteknik för att öka tryggheten och tillgängligheten samtidigt som personaltid frigörs för de äldre.

Trygghet och attraktivitet

Fortsatta insatser för att öka tryggheten i kommunen. Vi vill lägga fokus på det brottsförebyggande arbetet och att våra unga känner att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. Det behövs en god vuxennärvaro på kvällar och helger genom ungdomscoacher och väktare. Vi ska ha trygga, trevliga och attraktiva offentliga miljöer.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett stabilt politiskt styre som fortsätter att ta ansvar för ekonomin och utveckla och förbättra kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att kommuninvånarna känner sig trygga i kommunen. Vi vill se flera olika åtgärder för att öka tryggheten, varav övervakningskameror på offentliga platser är en pusselbit.

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Självklart ska det byggas en ny högstadieskola i Lödöse när elevunderlaget tillåter det. Vi vill inte bygga en skola innan vi har tillräckligt många elever för då går pengarna till lokaler istället för lärare och vi klarar inte att hålla en tillräckligt hög kvalitet i undervisningen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För oss är det viktigast att de livsmedel som serveras i skolan är svenskproducerade och av hög kvalitet samt att maten är god. Vi ser gärna att både kött och vegetariska rätter finns på matsedeln.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den verksamhet som kommunen och dess bolag bedriver idag konkurrerar i väldigt få fall med det privata näringslivet. Vad gäller bostadsbolag så ser vi behovet av ett kommunalt bostadsbolag för att säkra upp för bostäder till alla.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det råder stor arbetskraftsbrist inom omsorgsyrkena. Kommunen kan inte minska antalet arbetade timmar om man ska kunna ge en god omvårdnad och en bra arbetssituation för de som jobbar. Vi vill istället förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen genom att alla som vill får jobba heltid samt att vi på sikt får bort de delade turerna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tycker att det är politikens roll att fånga upp frågor som engagerar allmänheten. Det är ofta svårt att formulera alternativ i folkomröstningar som både är lätta för väljarna att förstå men som sen också ska kunna genomföras. Det i sig riskerar att försämra medborgarnas förtroende för demokratin vilket vi absolut inte vill se.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att de som jobbar inom hemtjänst och äldreomsorgen kan kommunicera med brukarna samt förstå instruktioner. Därför är kunskaper i svenska språket i både tal och skrift viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att det finns billiga hyresrätter. De bostäder som byggs måste dock byggas på marknadens villkor. Kommunen bör inte subventionera enskilda bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För oss är det viktiga är att brukarna får en omsorg av god kvalitet, vem som utför omsorgen är mindre viktigt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt att det finns en god tillgång till laddstolpar där man bor. Vi ser gärna att företag står för den publika laddinfrastrukturen men tycker att kommunen har ett samordningsansvar. Därför ser vi till att kommunen tar fram en laddinfrastrukturplan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunens andel av flyktingmottagandet är mycket liten, kommunens ska fortsätta att ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Det viktiga är att de personer som kommer till kommunen som flyktingar integreras snabbt i samhället och kommer ut i arbete.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det viktiga för oss är att undervisningen är av god kvalitet, att skolan är trygg och att elever blir bra bemötta, inte vem som utför verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är en viktig del av att få människor att trivas och må bra samt skapa samhörighet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Lilla Edets val:

 • Anställa ungdomscoacher som är ute under kvällar och helger
 • Bygga ut kommunens förskolor
 • Planlägga mer industrimark