Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt,liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet,på landsbygden och i staden.En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp,grön omställning.För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter.

Våra viktigaste lokala förslag

Lika förutsättningar i HELA kommunen

Var man än väljer att bosätta sig i kommunen skall det vara liknade förutsättningar för kommunal service såsom infrastruktur, kollektivtrafik skola och omsorg. Skolorna som idag finns på småorterna skall vara kvar och kollektivtrafiken skall utvecklas mot mer anropstyrd närtrafik. De små tätorterna skall utvecklas och vara fina samlingspunkter för alla åldrar.

Cirkulär ekonomi med innovativa klimatlösningar

Vi vill att kommunen skall vara självförsörjande på förnybar energi. El som förbrukas i kommunen skall produceras lokalt och vara producerad genom sol, vind vatten och bioenergi. Det hållbara Lidköping skapas genom att skapa plattformar för mer cirkulär ekonomi genom tex återbruk, innovativa lösningar inom miljöområdet. Mer lokalt producerad mat och fokus på matsvinnet.

Näringsliv i fokus!

Det ska va lätt att driva företag i Lidköping. Kommunen skall jobba med korta handläggningstider och en rådgivande myndighetsutövning så det går lätt att komma igång med sin verksamhet. Vi skall jobba med en bred utbildning som tillgodoser företagens behov av utbildad personal. Skolan skall utbilda för såväl högre utbildning som arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet verkar för en politisk ledning som vilar i den breda politiska mitten, med partier som är beredda att ta ansvar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är i behov av en ny Matcharena för Fotboll och Friidrott, och genom att vi flyttar den får vi möjlighet till sjö nära bostäder

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den ska byggas när fullt elevunderlag finns

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver grönområden men också bostäder. Det går att bygga i samklang med naturen all skog behöver inte avverkas för att bygga. Det är viktigt att vi bygger effektivt och många bostäder på liten yta om vi tar skogen i anspråk.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Maten vi serverar ska vara varierande och våran utgångspunkt är att barnen ska kunna välja mellan kött, fisk och vegetariskt varje dag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag ska inte konkurrera med privata näringslivet. Utan komplettera och stötta, det handlar och styrning och ledning från kommunens sida.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Lidköping har hoppat över denna fråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det beror på vilken nivå vi lägger språktest på. Oftast är ett arbete förutsättningen för att man ska lära sig bra svenska

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska och får inte finansierar några lägenheter, byggande av lägenheter sker alltid på marknadens villkor vare sig allmännyttan eller det privata bygger.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska upplåta plats för att privata näringsidkare ska kunna bygga landinfrastruktur

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi anpassar oss till migrationsverkets anvisningar. Vi tar det ansvar som behövs. Om kris och krig uppstår måste vi vara beredda att hjälpa till.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Fler aktörer är positivt , men vi politiker ska inte påverkar om en skola vill etablera sig eller inte

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det som behövs för att ha ett bra utbud

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Utöka kommunens service till lokala företag

Så svarar C: Socialarbetare behövs då vi ser att missbruk ökar bland unga ökar och går allt längre ner i åldrarna. Fler händer kommer behövas inom äldre omsorgen då vi ser att allt fler lever längre Utan företag stannar Lidköping