Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är känt för stort ansvarstagande och med starkt ledarskap har vi under mandatperioden sett till att utvecklingen i Laholms kommun har gått framåt. Människor ska kunna leva och arbeta i hela kommunen. Klimatförändringarna kräver ansvar och åtgärder. Vi vill skapa ett samhälle med förutsättningar åt varje människa att må bra och skapa sin framtid.

Våra viktigaste lokala förslag

Föreningslivet är en viktig resurs

Det är viktigt för föreningslivet att ha bra ledare. Centerpartiet vill att kommunen stöttar föreningslivet med bidrag till ledarskapsutbildningar för ungdomar upp till 25 år. Föreningar bidrar till att stärka orternas utveckling och drivkraft. Deras arbete är förebyggande och en viktig del av integrationen.

Bo och arbeta i hela kommunen

Centerpartiet vill se ett starkare, grönare och mer företagsamt Laholm. Människor ska kunna leva och arbeta i hela kommunen. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter och förebyggande arbete ger förutsättningar åt varje människa att må bra och skapa sin framtid. Det är viktigt att alla delar av kommunen erbjuder arbetstillfällen, goda livsmiljöer och likvärdig service.

Skola och äldreboende ska ha bra lokaler och hög kvalitet

Lokalerna ska hålla en standard som ger elever och personal hög trivsel och studiero. Personalen måste få stöd i att möta de utmaningar som finns på våra högstadieskolor. Olika boendeformer för äldre, med eller utan vårdbehov, ska finnas runt om i hela kommunen. Trygghetsboenden ska ha gemensam lokal och boendevärd. Bra ledarskap och fortbildning tryggar personalförsörjningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det har fungerat bra att styra i Samverkan Laholm och vi vill fortsätta ha den ledande rollen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är för havsbaserad vindkraftverk.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Endast där det verkligen behövs, det finns en risk att bråk och stök bara flyttar till en annan plats.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är viktigt med en modern fungerande högstadieskola i centralorten. Bra med bad och idrottsmöjligheter i närheten, nära till stadsparken och centrum.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det bör diskuteras och beslutas om på en högre nivå.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bättre att erbjuda språkträning på arbetsplatsen. Genom att arbeta utvecklas språket snabbare än med bara utbildning. Tvåspråkighet kan också vara en tillgång i dessa yrken.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ett varierat utbud av bostadsformer är viktigt och ett bra exempel är ungdomsbostäderna som har byggts i Laholm och Våxtorp.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen kan peka ut lämpliga strategiska platser och möjliggöra så att det finns mark för energiföretag att etablera publika laddstolpar. Det ska vara möjligt att ladda sin elbil hemma oavsett bostadsform.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte en kommunal fråga, hur många flyktingar som en kommun ska ta emot. Det är viktigt att alla som kommer hit får ett gott bemötande och goda förutsättningar för en bra integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Laholm är känt som den lilla staden med de många konstverken. Vi har ett bra och varierat kulturutbud som kan utvecklas med motsvarande ekonomi som idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Laholms val:

 • Lägga mer resurser på ledarskapsutveckling för rektorerna
 • Renovera skolorna
 • Utöka elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Laholms val:

 • Bygga ett nytt äldreboende vid kusten
 • Ge bidrag till ledarutbildning för unga inom föreningslivet
 • Underlätta för lokala företag att sälja varor och tjänster till kommunen