Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Kungsör

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiets gröna röst behövs för att vi ska klara klimatomställningen, för att alla elever ska lyckas i skolan och för fler jobb och företag på orten.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara åkermarken för den biologiska mångfaldens bästa

Centerpartiet anser att kommunens gröna värden och hälsa ska värnas och hållbarhet ska genomsyra all planering och byggande. När kommunen växer vill vi i första hand förtäta och vi vill freda skyddsvärd mark. Som kommunen planerar nu finns stor risk att naturvärden försvinner. Det skulle försämra den biologiska mångfalden och ta bort viktiga rekreationsområden som är viktiga för människors hälsa.

Bättre elevhälsa för elevernas bästa

Det förebyggande elevhälsoarbetet ska förstärkas och rörelse i skolan behöver utvecklas. Alla elever ska må bra i skolan, för att klara det behövs tidiga och gemensamma insatser där skola, hem, sjukvård, BUP, socialtjänst arbetar gemensamt och tar fram adekvat stöd som bidrar till bättre mående i skolan och stöttar elevers skolgång.

Jämställdhet mellan kvinnor och män för individens bästa

Centerpartiet vill uppnå ett samhälle där kvinnor och män har lika möjlighet till makt och inflytande över sin egen situation. Kungsör kan bidra till ökad jämställdhet genom hur vi som kommun fördelar resurser, agerar som arbetsgivare och att redan i skolan arbeta med normer och värderingar. Kommunen har allt att vinna på ett mer jämställt samhälle som leder till ökad trygghet och frihet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att söka samarbete med de partier som delar vår värdegrund och människosyn och där vi får störst genomslag för vår politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Kungsör

Kommunen ska öppna ett trygghetsboende för äldre i Valskog

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Använd jordbruksmark till att bygga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Kungsörs val:

 • Anställa fler vuxna i kommunala skolor
 • Införa mer rörelseaktiviteter i den kommunala skolan
 • Öka stödet till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar