Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Kungälv

Våra viktigaste lokala förslag

Skola och fritid

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i trygga familjer och i en skola som möter varje elev på sina villkor. Alla elever har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller om man är flicka eller pojke. Fritidsaktiviteter i hela Kungälv

Grön tillväxt

Centerpartiet avser att nå klimatmålen och det gör vi genom hållbar tillväxt och cirkulärt tänkande, bättre självförsörjningsgrad av energi och livsmedel. Takten på totala klimatavtrycket skall vara kommunens fokus. Det blir mer omställning med lust och glädje. Kommunens roll skall vara att underlätta för den som vill genomföra åtgärder.

Trygghet och egenvärde

Kriget i Ukraina gör nya behov av trygghet. Vi behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel och energi. Centerpartiets mål är att ge kraft åt varje människa, då blir vi starka tillsammans. Vi vill ha trygga miljöer i skolan, arbetsplatser, hem och offentliga platser. Tyvärr är ändå våld i nära relationer vanligast. Vi vill bryta detta helvete som många kvinnor och barn lever i.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi vill att ingen del av Kungälv ska bli efter, därför behöver inflyttningen fortsätta. Nu är det läge att ställa högre krav. Vackert och grönt. Strandpromenad förbi Kastellegården cykelbana hängd på järnvägsbron. Vägar för Cykel, ridning, löpning och promenader. Lyfta fram de finstilta. Ge ro.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver inse att det är en räddning för världens alla städer när elbilar kommer och luften blir avgasfri. Lokalt är räddningen Volvo fins här. Elbilen är en effektivisering den använder bara en tredjedel av en fossilbil. Nej om det är för vätgas för bilar, det är för ineffektivt, det behöver nästa fyra gånger fler vindkraftverk, för samma antal bilar. Nej inte vindkraft i onödan.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi kan vara med om priset blir rimligt för en resa. Vår spaning pekar på mindre självkörande vagnar också i luften, som kör dig/er direkt till målet, med få stopp. En huvudbana med mycket hög hastighet och avstick som täcker upp fler orter. Ett självkörande nätverk snabbare än bilen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Centerpartiet Kungälv har hoppat över denna fråga

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Demokratin mår bäst av att det finns partier som ser till att kommunen styrs rätt och hållbart över tid och som väljarna kan lita på.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kravet finns redan och behöver följas bättre. Viktigare att varje vårdtagare har ett mindre antal personer som kommer hem till var och en. Vem vill ha obekanta om på besök om natten. Tryggheten för de äldre är viktig.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig En självklarhet. Viktigast är en bra pedagogik i alla skolor oavsett huvudman. Skolor där ingen får bli efter och alla får förutsättningar att lyckas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi får hjälpa till genom att vara professionella i handläggning, VA-taxor, och bryggavgifter. mm Kommunen skall vara en bra service för alla medborgare och inte krångla till det. Bli bra på att vara ekonomisk med utgifter som medborgarna i slutändan betalar. Det är en bättre väg framåt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Men kraven kan var lite högre än för kommunala, eftersom insynen är sämre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Bara där det är gatuparkering. Billiga nattparkering med laddning bara under natten. Snabbladdare är en annan sak där kan kommunen behöva stötta för att ha en fungerande infra struktur tidigt, så fler vägas välja helelbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det viktiga är att bl bättre på att integrera. Målet att alla kommer i arbete och blir en del av samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vinsterna måste vara rimliga men kvalitén måste vara mycket god.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Nu när kommunen blivit större, kan vi satsa mer en av vinsterna för medborgarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi måste först vara frame med en bättre skola, en där alla elever får en bra grund för hela livet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Kungälvs val:

 • Skapa fler ungdomsaktiviteter i de mindre tätorterna
 • Ställa krav på att kommunens fordon körs på el
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk