Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela kommunen. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg vård. För bättre företagsklimat- där jobben skapas. Vi försvarar demokratin och humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Rättvisa möjligheter för alla - för landsbygdens bästa

Kommunen behöver både skapa förutsättningar för utveckling och ta bort hinder för att bygga, bo och arbeta i hela kommunen. Tillgänglig kollektivtrafik och bredband måste säkerställas så vi kan öka möjligheter för distansarbete oavsett var man bor. Värna om våra äldre och minska antalet olika vårdare hos de behövande, vi måste skapa trygghet och bättre omtanke.

Trygg skolmiljö-för barnens bästa

Vi vill behålla de skolor vi har och rusta dem för framtiden. Det ska finnas tillräckligt med förskoleplatser nära hemmet. Elever och personal ska ha de bästa förutsättningarna där vi tillgodoser bra undervisning i en kommun som är en attraktiv arbetsplats med behörig personal. Krafttag i arbetet med ungdomars psykiska ohälsa genom god elevhälsa och att fler fritidsaktiviteter, ex fritidsgård.

Småföretag och gröna näringar- för vår kommuns bästa

Småföretag och gröna näringar är viktiga för miljön och människorna Lokalproducerade livsmedel ger hög kvalitét, kortare transporter, öppna landskap, arbetstillfällen och ökar vår självförsörjningsgrad vilket är särskilt viktigt i kristider.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Olika frågor är dock olika relevanta beroende på tex i vilken del av Sverige man bor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Valet får visa hur spelplanen ser ut för eventuella samarbeten. Centerpartiet är ett liberalt mittenparti som går till val på vår egen politik. Vi samarbetar med de som stödjer våra grundvärderingar och har bra sakpolitik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ett samarbete med Sverigedemokraterna är otänkbart.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Senaste årens omstrukturering behöver nu få etableras och få stabilitet. Tvärtom behöver vi rusta de skolor vi nu har för framtiden!

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Fler mötesplatser för unga behövs. Viktigt är att vi även stärker upp verksamheterna som finns runtom i hela kommunen med tex fältassistenter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig dåligt förslag för att det blir en felvriden skuldbeläggning av att kött är ett dåligt alternativ. Att äta mer vegetariskt är bra men fokus ska ligga på att servera svenska råvaror. Oavsett om det är kött, grönsaker eller baljväxter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska som regel inte bedriva verksamhet där privata aktörer har samma förutsättningar. Det kan dock förekomma vissa avvikelser. Allmännyttans ansvar att tillgodose bostäder för alla är ett sådant exempel.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi står inför kompetensbrist inom vården då kan vi inte korta ner arbetstiden. Det är klokare att lägga resurser på att se till att arbetsmiljön är utformad så att man orkar jobba heltid hela livet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Folkomröstningar är dyra och svåra att genomföra för att säkerställa att alla sidor deltar på lika villkor. Medborgardialoger där tjänstemän och politiker lyssnar av allmänheten är bättre.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att kunna kommunicera med de man möter och vårdar är viktigt! Osäkert om språktest är rätt sätt att lösa problemet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Höga hyror är generellt sett inget problem i Kramfors. För de individer som har problem med att betala hyran finns det andra vägar att gå med individanpassade bistånd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Fler utförare i vården gör att du som brukare själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till. Det bidrar också till högre tillgänglighet och skapar dessutom nya företag. Inte minst i en kvinnodominerad bransch. Kvalité och inte utförare ska stå i fokus!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vissa strategiska platser kan vara kommunens ansvar men generellt sett bör det ligga i elbolagen och bilindustrins intresse att se till att det finns en utbredd laddinfrastruktur. Kommunen bör dock driva på utvecklingen och vara möjliggörare för etableringar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver däremot bättre dialog med Migrationsverket för att kunna ta hand om de flyktingar som kommer till oss på ett bra sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig inte nödvändigtvis hela skolor men vi vill att delar av skolan, såsom ex kosten, kan provas att läggas ut på entreprenad.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi behöver se till att göra kulturen än mer tillgänglig. Framförallt för de som lever i eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Kulturen är även en viktig del i att utveckla besöksnäringen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kramfors klarar i dagsläget inte av att sänka skatten pga vår minskade och åldrande befolkning. På sikt är det dock ett mål att kunna sänka skatten något.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Kramforss val:

 • Förstärka resurserna till elevhälsan i kommunens skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Utöka kollektivtrafiken