Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Kil

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet har haft ledningsansvar i kommunen sen valet 2010. Det har haft betydelse. Genom målmedvetet arbete har den kommunala ekonomin stärkts. Från bekymmersamt svag till idag stabil. Befolkningsminskning bytts till framtidstro och befolkningsökning. Vi är positiva till utveckling av hela kommunen. För Kils bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan kan bättre - här ska det skapas drömmar

Vi vill att skolan utvecklar varje elev utifrån sin egen förutsättning och få det individuella som krävs för att lyckas. Genom systematiskt kvalitetsarbete ska skolans resultat höjas. Kvalitativ undervisning genom behöriga lärare. Skapa trygg skolmiljö för elever och lärare. Värna landsbygdsskolorna

Äldreomsorg - olika boendeformer

Vi vill utveckla olika boendeformer för äldre, på olika platser i kommunen. Som kund ska man mötas med respekt och värdighet i olika vårdsituationer. Utbildad, engagerad och kunnig personal. Varje kund har egen kontaktperson och antalet personal kund möter ska minimeras.

Företagande - företagskommun

Vi vill värna det lokala näringslivet. Upphandlingar ska i möjligaste mån ske lokalt. Bra bemötande, god tillgång på företagsmark och ett bra näringslivsklimat. Korta beslutsvägar. Vi vill göra företagande lätt. Vi välkomnar nyföretagare.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet för långsiktig utveckling av hela kommunen. En utveckling med innevånarens behov i centrum.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Kil

Ett nytt industriområde ska byggas på Runnevål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Processen med att ta fram företagsmark startade 2014. Totalt togs åtta områden fram varav Runnevål var ett. Detta var det bästa alternativet och det har också Mark- och miljööverdomstolen fastslagit. Viktigt att fullfölja denna plan då vi inte har någon annan mark att erbjuda företagare.

400 bostäder ska byggas runt Nedre Fryken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Översiktsplanen är en avsiktsförklaring som framöver ger möjlighet för både kommunen och privata aktörer att bygga bostäder. En kommun måste ha en långsiktig planberedskap för att växa och utvecklas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ur miljösynpunkt är det ett dåligt förslag. Vi värnar valfrihet och ser gärna att eleverna får möjlighet att prova olika maträtter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunala bolag ska hålla sig inom gällande regelverk.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För arbetstagare fyllda 60 år kan det vara ett bra alternativ för att förlänga arbetslivet. Vi ser gärna flexibla lösningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi anser att det är tillräckligt att prata svenska så man gör sig förstådd och kunna förstå sitt uppdrag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bostadsbolaget har ett ansvar för att bygga lägenheter som anpassas till efterfrågan. Skattemedel ska inte gå till att subventionera lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi välkomnar intresse från privata aktörer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har ansvar för att tillhandahålla laddstolpar till personal. Kommunala bostadsbolag har ansvar för att tillhandahålla laddstolpar till hyresgäster. Kommunen kan hyra ut planlagd mark till privata aktörer som vill bygga laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta vårt ansvar för att ta emot vår andel. Vi värnar allas lika värde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ingen har visat intresse för att driva låg-mellan eller högstadieskola i kommunen. Vi har privata förskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har ett rikt kulturliv, men kulturaktiviteter mot äldre behöver utvecklas. Vi värnar om det ideella föreningslivet och samarbete mellan föreningarna och mellan kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Skattesats 21,85 kr. Den har varit oförändrad under en lång tid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Kils val:

 • Avskaffa delade turer inom vård och omsorg
 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Utöka platserna på kommunens äldreboenden