Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Katrineholm behöver en grön och trygg vardag genom hela livet för alla. Människor runt om i hela Katrineholm kan tillsammans få kommunen att växa. Vi har företagsamma kandidater som vill förbättra samhället genom att lägga förslag till hela Katrineholms bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Värna vårt vatten

Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm. Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri med ny teknik, vattenmätning på hushållsnivå, styrning av bevattning och information. Kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att anlägga regnrabatter. Reningsverket Rosenholm ska rustas för att ta hand om läkemedelsrester.

Odla själv

Satsa på trädgårdsodling, i staden, vid skolor och kolonilotter. Vi måste odla mer för att bli mer självförsörjande med mat. Det är också viktigt att se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Starta samarbete med Julita gård för att göra anläggningen till en modern kunskapsbank som visar sambanden hela vägen från jord till bord. Ökade kunskaper behövs i alla åldrar.

För hela Katrineholms bästa

Det ska vara lätt att känna sig som hemma i Katrineholm, oavsett din bakgrund. Därför ska alla nämnder och kommunala bolag ha ett integrationsperspektiv i sin verksamhet. Samverkan mellan socialtjänsten, Viadidakt och civilsamhället behöver utvecklas och vara individuellt. Det behövs fler familjecentraler för att slussa in fler i samhällets gemenskap och bygga trygghet för hela Katrineholms bästa.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska vara ett styre med mer inflytande från Centerpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Huset på torget, eller guldhuset, är felplacerat. Ett torg är en plats för möten och människor. Det är aktiviteter som ger torget liv. Centerpartiet har inga synpunkter på huset i sig, det kan byggas på någon annan plats.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är rimligt att den som får försörjningsstöd tar del av aktiviteter för att hitta en egen försörjning.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ungdomar i Valla behöver ha mötesplatser. Allt behöver inte finnas i Katrineholm. Fritidsgården kan drivas i annan regi än kommunens.

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktigt att vi är rädda om vattnet och gör vad vi kan för att inte försämra kvaliteten. Läkemedel som hotar djur- och växtlivet måste tas bort i reningen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Arbetsförhållandena inom äldreomsorgen måste förbättras för att locka till yrket och för att behålla personalen. Det finns andra sätt att göra detta än att införa sex timmars arbetsdag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att alla anställda, inte enbart nyanställda, kan göra sig förstådda med dem som de ska hjälpa och att de som inte klarar språktestet får möjlighet att bli bättre på svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte vara byggherre eller agera direkt på bostadsmarknaden. Katrineholm har många fastighetsägare och hyresvärdar som tillsammans kan skapa ett brett utbud av lägenheter i olika storlekar och prisklasser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det behövs fler laddstolpar när det blir fler elbilar. Kommunen kan stötta initiativ som ger fler stolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Katrineholm är en del av Sverige och ska ta emot människor som behöver en fristad. Det viktiga är att mottagandet görs på ett bra sätt så att alla kommer in i samhället, hittar bostad och en egen försörjning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet är ett liberalt parti som tror på frivillighet. Den som vill kan redan idag äta vegetariskt varje dag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det har aldrig folkomröstats i Katrineholms kommun. Folkomröstning skulle kunna vara en väg att lösa frågor som uppkommit mellan valen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Alla skolor ska vara bra, såväl de kommunala som friskolorna. Centerpartiet tycker att det är bra att det finns alternativ.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Varje skattekrona ska läggas där den gör mest nytta. Centerpartiet har inte några ambitioner att varken höja eller sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Katrineholms val:

 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera extra läsning och läsförståelse i kommunens skolor