Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Karlskrona

Våra viktigaste lokala förslag

Ett företagsamt Karlskrona för jobb och välfärd

Genom företag, som får förutsättningar att växa, utvecklas och anställa, lägger vi grunden till en bra välfärd. Centerpartiet vill att Karlskrona ska vara en kommun där det är lika naturligt att vara företagare som anställd. Vi vill förbättra företagsklimatet och förenkla regelverken. Karlskrona ska bli småföretagarnas drivbänk. Vi driver en politik för fler jobb och vill införa gårdsförsäljning.

Vi skapar möjligheter till utveckling i hela kommunen

Oavsett var i kommunen du väljer att bo så ska du kunna arbeta, gå i skola, verka och åldras i närområdet. Service som bredband, bibliotek, bra infrastruktur och säkra gång- och cykelvägar är viktiga delar. Vi vill möjliggöra byggnation för livets olika faser även i våra mindre orter. Vi vill fortsätta satsa på landsbygds- och skärgårdsmiljonerna som stöd till föreningar för lokal utveckling.

Vi driver på för grön omställning och vi ska gå före i miljö- och klimatarbetet

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största ödesfrågor. Världens utsläpp måste minska.Centerpartiet vill öka tillgången till förnybara drivmedel, bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon och stimulera till ett ökat byggande i trä. Andelen närproducerade livsmedel i våra offentliga kök ska öka.De gröna näringarna är en nyckelfaktor i omställningsarbetet, ger en ökad självförsörjningsgrad.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Karlskronas val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Förbättra samhällsservicen utanför tätorterna
 • Öka andelen närproducerad mat i kommunens kök