Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Karlskoga

Varför ska väljarna rösta på er?

Varje elev måste ges möjligheter att klara skolan genom tidiga insatser, för att ges valmöjligheter till ett gott liv. Vi behöver en grön omställningen, för en ökad livsmedelsproduktion, öka förnyelsebar energi för en bättre beredskap och miljö. Trygghet genom hela livet från skolan, vardagen till äldrevård.

Våra viktigaste lokala förslag

Vår kommun ska bli tryggare för både kvinnor och män

En viktig trygghetsfråga är att leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Att man är trygg i sitt hem eller en sen kväll i sitt bostadsområde. Men även våld i nära relation är ett allvarligt problem. Ett fokus på förebyggande arbete är av stör vikt. Polis, skola och socialtjänst behöver nära samarbete för att fånga upp unga i riskgrupp för att hamna i utanförskap.

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Alla barn har rätt att få en bra utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus och rätten till behöriga lärare. Barn ska få vara barn, leken är viktig, mer fysisk aktivitet. Vi vill utöka elevhälsoteamen, fler unga ska få hjälp i tid. Ge barnen tillit till sin förmåga och stärka deras psykiska hälsa.

Hela Karlskoga kommun ska utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Service så som bredband, smidiga ärendehanteringar, närhet till kommunikation med kommunen och att möjliggöra boenden i strandnära lägen. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att fortsätta det Allianssamarbete som vi haft den sista mandatperioden med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja och det är Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Karlskoga

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver gå mot ett alltmer hållbart samhälle. Då ska vi ställa krav på framför allt alla offentliga nybyggnationer har en höga miljökrav och sänka koldioxid tex via att bygga i trä där man binder koldioxid.

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, vi behöver få in mer av valmöjligheter inom äldreomsorgen.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om det finns behov i viss delar av staden kan det vara ett bra förslag för att öka den upplevda tryggheten, men vi behöver arbeta mer förebyggande genom tidiga insatser där barn far illa och riskerar att hamna i utanförskap . Vakter i sig löser inte problemet.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det offentliga ska inte konkurrerar med näringslivet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det ska inte vara offentliga som avgör vilken mat barnen ska äta. En varierad kost är det bästa och valmöjlighet att välja köttfritt om man önskar. Vi behöver istället se till att vi har närproducerad och svensk mat efter säsong i våra skolrestauranger.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En bra arbetsmiljö är viktigare för att man ska hålla kroppsligt och fysiskt genom arbetslivet. Mer måste satsas på friskvård. Äldreomsorgen behöver se till de äldres behöv i första hand och det är svårt att få till scheman som kan bemanna det behov som finns under dygnets alla timmar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Är det en fråga som berör alla invånare så kan det mycket klokt att ha en omröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, man bör kunna prata och förstå svenska. Det finns redan i de anställningskrav idag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bolaget ska ha en varierad bostadsutbud som ger möjlighet att få en lägenhet efter en behöv.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver se över hur vår ladd infrastruktur ser ut. Fler kommer behöva ladda sin bil i hemmet eller vid sin bostad. Det kommer även krävas fler publika laddstolpar men jag anser att marknaden har kommit en god bit på väg. Det som är mer aktuellt är ett gemensamt betalsystem.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta vårt ansvar och ta emot det vi blir tilldelade. Vi bär alla ett gemensamt ansvar. Under speciella förutsättningar kan det vara bra att kommunen i dialog med migrationsverket kan diskutera om så behövs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Viktigaste är kvalitén i skolan och att det finn en valmöjlighet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig för människors välbefinnande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ska utveckla kommunen så att fler vi bo här, arbeta och driva företag , på så sätt trygga skatteintäkterna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Karlskogas val:

 • Korta handläggningstiderna för bygglov
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utöka skolornas elevhälsoteam

Så svarar C: 1, Minska barngrupperna 2, utöka elevhälsoteamen 3, Korta byggläggningstiderna