Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hultsfred

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Hultsfreds kommun arbetar för att skapa ett hållbart, tryggt, inbjudande och modernt samhälle. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och arbeta i vår kommun, dvs. en levande bygd i utveckling. Vi arbetar för att vi ska få bättre kommunikationer inom bredband, väg och järnväg och vi värnar om servicen i hela kommunen

Våra viktigaste lokala förslag

Förskola och skola

Vi satsar på nya förskolor, renoverade skolor och behöriga lärare. Eftergymnasial utbildning för att möta arbetsmarknadens behov. Ungdomsenheten arbetar förebyggande i samverkan skola-social-fritidsförvaltning med bl.a. barn- och ungdomsstödjare

Äldreomsorg

Vi satsar ca 330 mkr fram till år 2024 i nya och renoverade lägenheter för äldre i särskilt boende och trygghetslägenheter i 5 tätorter. vi stödjer frivilligverksamhet och anhörigstöd för en meningsfull tillvaro

Näringsliv

För ett bättre företagsklimat behövs satsningar på vägar, järnvägar och fiber, något som vi ständigt jobbar med. En stark ekonomi gör det möjligt för oss att genomföra våra investeringar i vår välfärd, samtidigt som skolan och det sociala fått mer pengar med oförändrad skatt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men sen kan de lokala förutsättningarna medföra att man får göra andra prioriteringar

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är det största partiet i den majoritet som styrt kommunen de senaste tolv åren, ( c+m+kd) och vi vill gärna få din röst i valet den 11 september för att kunna bygga vidare med att göra en bra kommun bättre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar bra med alla partier, men söker fortsatt alliansmajoritet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hultsfred

Elever ska slussas till skolor med vikande underlag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Närheten till skolan och elevens önskan att gå med sina kamrater är väsentligt, men i vissa fall skulle förändrade anvisningsområden ge möjlighet för en skola att leva vidare

Kommunen ska säga ja till vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: ja, det kommunala vetot ska behållas. Ny vindkraft är viktig för att klara energiomställningen. Det måste dock ske i överenstämmelse med lokala förhållanden. Det kan innebära att vi som kommun tillstyrker eller avstyrker en ansökan om vindkraftspark beroende på den påverkan som vindkraftverken kan medföra på boende och omgivning

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte driva verksamhet som konkurrerar med privat verksamhet. För att tillhandahålla lokaler eller verksamheter som efterfrågas kan kommunen hjälpa till, då privata alternativ saknas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej. Vi eftersträvar närproducerat och ekologiskt, och vår måltidsverksamhet bestämmer matsedel

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: De ekonomiska förutsättningarna finns ej för en sådan reform. Vi arbetar istället med arbetsmiljö, möjlighet till vidareutveckling och schemaläggning

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Om bara vi politiker lyssnar, förstår och tar till oss synpunkter från kommuninvånarna så ska inte kommunala folkomröstningar behöva bli efterfrågade

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Personal med utländsk bakgrund är en viktig resurs bl a inom äldreomsorgen, och det är viktigt att de kan föra samtal med dem som de betjänar

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta ska "marknaden" själv kunna hantera, men i mindre kommuner, såsom Hultsfred, behövs kommunalt engagemang för att möjliggöra nyproduktion. Vi har bidragit till vårt kommunala bostadsbolag för att göra det möjligt, och frågan lär dyka upp framöver.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Våra äldreboenden och hemtjänst bedrivs bra i kommunal regi, men möjligheten till privat hemtjänst finns via LOV

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, till viss del. Privata aktörer kommer att bygga ut laddinfrastrukturen, men kommunen kan behöva komplettera där så ej sker. Just nu pågår ett länsövergripande projekt med statlig delfinansiering, där vi är delaktiga. Bostadsbolaget behöver bygga för sina hyresgäster

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har tagit ett mycket stort ansvar, sedan lång tid tillbaka, framförallt när flyktingströmmarna kom från Syrien. Vi vill att de som nu fått uppehållstillstånd och rotas sig hos oss, stannar och är en arbetskraftresurs. Däremot eftersträvar vi ett jämnare mottagande i Sverige, vilket innebär att vi framöver får ett minskat mottagande till vår kommun

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag driver Prolympia Centralskolan (år 0-9) i Virserum, övriga är kommunala

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kommunen stödjer olika kulturyttringar, Virserums konsthall, Svenskt rockarkiv, 2 bibliotek, biblioteksbuss, hembygdsföreningar och olika kulturevenemang

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Viktigt med en ekonomi i balans, så att kommuninnevånarna får den service de förväntar sig

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hultsfreds val:

 • Behålla samtliga skolor i kommunen
 • Bygga fler bostäder för äldre
 • Erbjuda personalen kompetensutveckling för att möta pensionsavgångar