Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti med ett ledarskap som ser hela Hudiksvalls kommun. Rösta på Centerpartiet för skolans bästa, för en skola där elever känner trygghet och ges förutsättningar att klara grundskolan. För omsorgens bästa, där vi ger kommunens medarbetar en bättre arbetsmiljö och där vi satsar på omsorgen. Vi försvarar också humanistiska värderingar mot främlingsfientlighet.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas

Det är viktigt att alla barn får rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet eller kommunen man bor, med elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Vi vill utveckla elevhälsan och samarbetet med BUP och att samverkan mellan skola och socialtjänst utvecklas. Fler unga ska få hjälp i tid. Vi vill även försvara byskolorna i kommunen och menar att det behövs en mångfald av skolor.

En tillgänglig omsorg med bra arbetsmiljö för de anställda

Det är en trygghetsfråga att veta att man får hjälp när man behöver det. Vi vill bl.a. stärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att kunna ge mer vård i hemmet. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, inte minst för att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till omsorgen. Vi behöver också få ordning på ekonomin i kommunens social- och omsorgsnämnd.

Sverige och Hudiksvalls kommun ska gå före i klimatarbetet

Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, satsa på energieffektivisering. Hudiksvalls kommun ska bli Hälsinglands innovationsnod med miljö och klimatarbetet i fokus.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är svårt att jämföra politiken på de sättet då riksdagen och kommunen hanterar helt olika frågor. Centerpartiet i Hudiksvalls kommun driver den politik som är bäst för vår kommun. Centerpartiet på riksnivå driver den politik som är bäst för Sverige.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För oss är det viktigt att kommunen styrs av en tydlig majoritet där Centerpartiet är med. Vi menar att Centerpartiets politik behövs i Hudiksvalls kommun. Vi menar att Hudiksvall kan göra ännu mer vad gäller bl.a. skolan, omsorgen och klimatet. Men exakt hur styret ska se ut det måste väljarna vara med och avgöra med sina röster.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

C kommer inte styra ihop med något parti med nazistiska rötter t.ex. SD.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: För oss i Centerpartiet är det viktigt med ett centralt stationsläge. Dock är vi villiga att titta på olika centrala stationslägen.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet har under mandatperioden varit de parti som tydligast tagit strid för byskolornas överlevnad. Vi tror att det behövs en mångfald av skolor och att en centralisering av skolan är helt fel väg att gå.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet vill inte göra det obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan. Skulle dock elever eller en enskild skola vilja införa detta i någon form anser Centerpartiet att det är upp till dem. Det är också viktigt att det finns köttfria alternativ i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen eller kommunala bolag ska inte konkurrera med näringslivet. När det gäller de nuvarande bolagen i Hudiksvalls kommun vill Centerpartiet inte göra några större ändringar. Dock vill vi att Glysisvallen AB (Sport-glysis) avvecklas och att de lokaler bolaget sköter om tas över av kultur- och fritidsnämnden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet vill att detta först genomförs som ett test likt vad som gjorts i andra kommuner som t.ex. Sundsvall.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att de boende och de som använder hemtjänsten känner sig trygga med att man kan göra sig förstod, då kan ett språktest vara bra. Men nyanlända kan istället ges praktik inom omsorgen som ett steg i integrationen och ett kliv in på arbetsmarknaden.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi bär alla ett gemensamt ansvar oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet tycker att det är bra med fler billigare hyreslägenheter men vi anser inte att kommunen skall gå in och finansiera detta. Vi vill fokusera kommunens resurser på välfärden. Satsa mer på skolan och omsorgen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig För oss i Centerpartiet är det viktigt med valfrihet, att alla människor får möjlighet att välja sin omsorg. Vi har idag Trygga Hjälpen i Hudiksvalls kommun, ett privat företag som är mycket uppskattat.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har ett övergripande ansvar för de lokala miljö- och klimatarbetet. Där ska det även ingå att det finns publika laddstolpar i vår kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hudiksvalls kommun tar idag inte emot något större antal flyktingar och vi ska följa den nationella fördelningen som staten har bestämt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har idag ett antal friskolor i vår kommun. Skulle elever eller föräldrar önskar fler alternativ ska den möjligheten ges.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Politiken ska ha ett minimalt inflytande över kulturutbudet men ge förutsättningarna för att kulturen ska finnas i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet vill inte höja kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hudiksvalls val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor
 • Utöka kommunens service till företag