Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet Hörby finns till för våra medborgare och företagare, vi vill ha en nära och öppen dialog med alla. Tillsammans med näringslivet vill vi utveckla tillväxten i kommunen, det ska kännas tryggt att bo, enkelt att verka och besöka hela kommunen. Hörby är den natursköna landsbygdskommunen med ett fantastiskt läge, naturligt och nära att bo, naturligt enkelt att verka och besöka!

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Hörby kommun skall utvecklas!

Oavsett var i vår kommun man bor ska man kunna förverkliga sina drömmar och leva det liv man vill. Fler behöver tillgång till fiber, vi behöver bättre kollektivtrafik och det ska vara lättare att bygga bostäder och etablera företag. Det finna en otrolig kraft på vår landsbygd och i våra byar där näringsliv, skolor, förskolor och rikt föreningsliv spelar en viktig roll. Vi stödjer den kraften!

Näringslivet är kommunens välfärdsbyggare!

Grunden till kommunens välfärd skapas av näringslivet samt av drivna och kreativa människor. Fler arbetstillfällen och fler företag, som bidrar till tillväxt och möjliggör att människor skaffar sig en egen försörjning, är avgörande för en god välfärd.

Trygghet från barndom till ålderdom

Våra äldre ska alltid behandlas med respekt och empati. Måltiderna inom förskolan, skolan och äldreomsorgen ska vara vällagad och smaka gott, samt gärna vara närproducerade. Vi vill bygga upp fler mötesplatser på landsbygden, bla för att kunna öka möjligheterna till kulturaktiviteter. Vi vill ha ökade resurser till skolan, fler lärare/assistenter samt skolmaterial anpassade enligt dagens krav.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har en mer kritiskt inställning till gruvnäringen på lokal nivå. Vi inser att gruvor behövs men vi vill inte att exploatering sker på bekostnad av dyrbar åkermark. Precis som på riksnivå står vi bakom ett kommunalt veto vid prospektering av mineraler i alunskiffer.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet Hörby finns till för våra medborgare och företagare, vi vill ha en nära och öppen dialog med alla. Tillsammans med näringslivet vill vi utveckla tillväxten i kommunen, det ska kännas tryggt att bo, enkelt att verka och besöka hela kommunen. Hörby är den natursköna landsbygdskommunen med ett fantastiskt läge, naturligt och nära att bo, naturligt enkelt att verka och besöka!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och V

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska vara öppen för allt och alla, tillsammans för vårt Hörby och för vårt Sverige.

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Att etablera sig och integrera sig tar tid, många faktorer i samhället spelar roll som inte den enskilda alltid kan påverka.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Låt oss leva som vi vill oavsett vilken religion vi kommer ifrån.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Dock ska det alltid finnas olika alternativ varje dag i skolmatsalen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har ett behov av fler som jobbar mer och längre. Det är bättre att göra satsningar på arbetsmiljön så att fler klarar av sin nuvarande arbetssituation

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har ett behov av fler som jobbar mer och längre. Det är bättre att göra satsningar på arbetsmiljön så att fler klarar av sin nuvarande arbetssituation

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket är viktigt för att kunna göra sig förstådd. Gör dessutom individen mer anställningsbar dessutom en väg till självförsörjning

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Inget kommunalt uppdrag att finansiera delar av medborgarna med reducerad bostadskostnad. Vi tror att den fria marknaden själv klarar av att reglera hyresnivåerna. Det är bättre att göra det enklare att bygga billiga bostäder

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Inget självändamål för kommunen, finnas säkert dem som kan göra detta betydligt bättre. Vi har redan ett lysande exempel på detta i Hörby kommun

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: En viktig infrastrukturellsatsning i dagens samhälle så absolut!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser det som en självklarhet att alla kommuner ska hjälpa till med flyktingmottagandet till följden av kriget i Ukraina. Vi vill ha en heltäckande kostnadsersättning från staten och att alla kommuner tar lika stort ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Ett brett utbud är bra så gärna båda delar. Privata aktörer får gärna vara ett komplement till det kommunala utbudet. Men då måste man begränsa vinstuttaget. Det får inte bli ett självändamål.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kultur skapar en attraktiv ort så oerhört viktigt för att få behålla attraktionskraften och stärka den som attraktiv bostadsort. Vi stödjer gärna föreningslivet i deras viktiga insats för kultur och fritid.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är viktigt att man bygger upp en bra ekonomin i kommunen. Vi måste satsa på att öka skattekraften i kommunen och det gör vi genom en ökning av inflyttningen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hörbys val:

 • Anlägga en kommunal solcellspark
 • Erbjuda kommunal service i hela kommunen
 • Utöka hemtjänstens resurser