Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Herrljunga vill se en kommun som ger kraft till varje enskild individ att utvecklas. För att det ska bli möjligt behöver vi satsa på såväl landsbygd som tätort, med målet att Herrljunga kommun ska vara den bästa kommunen att leva i, hela livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på våra barn och ungas hälsa

Vi vill ge kraft till våra barn och unga i Herrljunga kommun genom att göra satsningar som stärker hälsan genom hela livet. Vi vill bl.a. att alla elever i våra grundskolor får daglig fysisk aktivitet utanför schemalagda idrott- och hälsatimmar, att det blir fler spontanidrottsplatser, införa en fritidscheck, och utreda möjligheten att bygga ett idrottscenter med en E-sporthall.

Ge kraft till vår landsbygd

Vi vet att för att vår kommun ska vara stark och växa så behöver tätort och landsbygd varandra. Vi vill göra mer för att satsa på vår landsbygd, bland annat vill vi underlätta bostadsbyggnation på landsbygden, bevara och utveckla våra byskolor, se en ny tågstation mellan Molla och Mollaryd, utveckla våra gång- &cykelvägar utanför tätort, och arbeta för bättre standard på vägnätet på landsbygden.

En grön kraft för Herrljunga kommun

Alla sektorer i samhället behöver göra mer för att öka takten i vårt klimatarbete. Detta är avgörande för att vi ska ge våra barn en bra framtid. För att göra detta vill vi bland annat att andelen byggnation i trä ökar, att det årligen tas fram ett miljöbokslut, att Orraholmen blir ett kommunalt naturreservat och att vi ökar andelen kommunal mark som bidrar till att främja biologisk mångfald.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett stabilt styre och är öppna för samarbeten med alla partier som vill utveckla Herrljunga, dock inte Sverigedemokraterna då vi står alldeles för långt ifrån dem rent värderingsmässigt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi har länge drivit på för att Orraholmen ska värnas men ser att det inte är tillräckligt med det avtal som finns idag därför vill vi göra det till ett kommunalt naturreservat.

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Istället för att behålla två stopp för båda stationerna är undermåliga så vill vi bygga en ny station mellan de två nuvarande stoppen, det blir mer effektivt med ett stopp och även billigare att bygga en bra station

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det tenderar att vara lågt valdeltagande vid lokala folkomröstningar och det ska endast ske då frågan är av stor vikt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigt att alla, både anställda och brukare, känner sig trygga och då är god språknivå centralt. Vi tror dock att anställda som i början inte har tillräcklig språklig nivå snabbt kan utvecklas genom ex mentorskap och svenska kurs parallellt med arbete.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen bör underlätta klimatomställning men vi tror inte att kommunen ska stå för den stora tillgången utan snarare underlätta och uppmuntra företag att sätta upp laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi behöver mer arbetskraft och vi behöver Även öka i befolkning så alla som vill Bosätta sig och bidra till kommunen här är välkomna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Herrljungas val:

 • Bygga fler cykelvägar på landsbygden
 • Planlägga mer industrimark
 • Subventionera medlemsavgiften i föreningar för barn och ungdomar