Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Man ska rösta på Centerpartiet om man vill ha en kommun i balans, där det sunda förnuftet får råda. Hela kommunen ska leva med mindre regelkrångel och byråkrati.

Våra viktigaste lokala förslag

Positiv inställning till näringsliv och företagande

Grunden för en attraktiv kommun är att det finns möjligheter för företag att växa samt nya företag att etablera sig. Grundinställningen när en företagare vill göra något måste vara att kommunen är positiv och vid de fall som det inte är möjligt att genomföra ska kommunen vara en partner för att komma med pragmatiska och kreativa lösningar.

Meningsfull fritid starkt föreningsliv

Föreningar tappar fler och fler medlemmar samt aktiva utövare dagligen. Det har framförallt att göra med samhällets utveckling. Det är därför viktigt att ytterligare stödja föreningar och deras aktiviteter. Kommunen ska även underlätta för spontanidrott i alla lägen för att kunna väcka intresse bland barn och ungdomar i tidig ålder.

En attraktiv och trygg kommun

Trygghetshöjande åtgärder behövs i hela kommunen, alla ska känna sig trygga i samhället oavsett om man bor i staden, i en tätort eller ute på landsbygden. Kommunen ska aktivt tillse att polismyndigheten tillsätter fler resurser inom kommunen, samt att kommunen ska genomföra trygghetshöjande åtgärder över hela kommunen (Exempelvis utökad belysning, upprustning av kvarter, röjning av buskar etc.)

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja, flertalet. Centerpartiet i Hässleholm är ett uttalat social-liberalt parti som står i mitten.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas på en bred uppgörelse i mitten, där det viktigaste är att vi får en tydlig politiskt majoritet där Centerpartiet är med och styr med det sunda förnuftet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Folkets väl och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har en fantastik natur beroende på att människor i alla tider tagit hand om sin skog. Att lägga pålagor så att skogen inte längre kan användas och brukas är dåligt.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Nej, det ska inte vara bilfritt. Vi bor på landsbygden och bil behövs för att kunna ta sig runt. Dock så ska trafiken begränsas där det inte fyller ett syfte.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hässleholms kommun ska inte motarbeta höghastighetsbanan förrän det finns ett färdigt förslag att ta ställning till. När samtliga fakta är framtagen ska ett beslut fattas.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kameror motverkar tyvärr inte brott, eventuellt kan det hjälpa till med att klara upp ett brott. Det som behövs är fler synliga poliser och att brotten klaras upp.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Den bästa odlingsmarken ska skyddas, men i Hässleholm ligger inte Sveriges bästa åkermark.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Människor måste få välja vad de vill äta och därför ska det fortsätta serveras två alternativ precis som idag.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är viktigare att det finns heltidstjänster med hälsosamma scheman och god arbetsmiljö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det svenska språket är grundläggande för att kunna kommunicera och det är viktigt att man kan kommunicera med de äldre så de känner sig trygga.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det kommunala bolaget Hässlehem bygger hyreslägenheter, det är viktigt för oss att det byggs lägenheter som passar alla runt om i hela kommunen. Då får vi en kommun i balans och hela kommunen kan leva. Det viktiga är att man bygger lägenheter i rätt storlek.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, Valfriheten för de äldre är viktigast. Det måste finnas alternativ.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ska ta vårt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Hässleholm har i jämförelse med många andra kommuner en stor andel friskolor. Tyvärr så slår det undan benen på våra mindre skolor på landsbygden. Därför är det viktigt att en kommun måste kunna säga nej om det riskerar en sådan skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är viktigt för en meningsfull fritid.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Det rådande ekonomiska läget innebär att skatten måste ligga kvar. Vår önskan är att när ekonomin tillåter kunna sänka skatten. En kommun ska inte ta ut mer än vad som behövs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hässleholms val:

 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Ge personer över 85 år plats på boende utan prövning
 • Återinföra bidrag till studieförbunden