Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett parti som driver landsbygdsfrågor. Det är dyrt för moder Svea med en tät tätort och en gles glesbygd. Landsbygden har lösningar på storstadens trängsel och problem. Utveckla förnyelsebar energi, skog, sol, vind och vatten. Vi vill ge entreprenörer och företagare bättre villkor.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla och utvidga mat från hembygden och närodlat

C vill utvidga och utveckla konceptet med fler varor och produkter. Exempelvis älg, ren, mjölk, grisar, lamm, höns, ägg, grödor mm. Ko på rot har många positiva effekter. Ett starkt varumärke som gynnar lokalt näringsliv. Efter slakt förädlas köttet av företag i kommunen. Hjälper till med att byar inte slyar igen. Högvärdig mat, utan antibiotika och E-nummer, på tallrikar i skolor och äldreomsorg.

Profilera fiske som är ett lätt sätt att ta sig ut i naturen och friluftslivet

Fiske i skolan. Friluftsdagar. Sommarlovsaktiviteter tillsammans med fiskevårdsområden och föreningar. Fisket är en oslipad diamant. Finns på cykelavstånd från alla skolor i kommunen. Passar ung som gammal. Härjedaling och besökare. Kan med olika fiskespön utövas året runt. Skapar ett naturligt sätt intresse, förståelse, respekt och längtan till naturen. Bidrar till bättre livskvalitet.

Satsningar på Inlandsbanan - närodlad tågtrafik i tiden

Infrastruktur i allmänhet och Inlandsbanan i synnerhet är viktigt för tillväxt i Sveriges inland. Med nytt hållbart bränsle samt en upprustning för knappt 10 miljarder så skulle Inlandsbanan vara starkt bidragande i hela Sveriges klimatomställning och klimatsmarta resande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill inte se satsningen på höghastighetståg, det är en snedvriden allt för stor investering som endast en lite del av befolkningen och Sveriges yta har nytta av. Satsa istället på inlandsbanan och rusta upp vägnätet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Krig pandemier, klimathot och en del annan oro ute i världen gör att Sverige behöver en samlingsregering. Därför ser vi även på riks gärna en ”Härjedalslösning” med ett styre mellan S, C, M. Nuvarande mandatperiod har detta fungerat bra i kommunen, så det skulle kunna vara möjligt kommande fyra år.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte ytterkantspartier. Inte L och Vox Humana av sakpolitiska skäl.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig För att frigöra investeringsmedel för att rusta skolor och äldreboenden.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi avvaktar förstudien som just nu görs och tar ställning efter det.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Pengarna från vägöverlämningen behövs för att vi på ett bra sätt ska kunna klara våra kärnuppdrag.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Turismen är vår viktigaste näring och arbetsgivare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Särskilt viktigt inom hushållsnära tjänster.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Då vi i dagsläget inte har utbildad personal att fylla våra arbetspass med är detta ett mycket dåligt förslag. För hög kostnad.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I den bästa av världar absolut, men i dagsläget måste vi varva språkutbildning och arbete på ett bra sätt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hos oss finns i dagsläget inga friskolor, men vore så fallet så är det en självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska genom snabb handläggning och bra tillmötesgående, tomtmark till rätt pris skapa förutsättningar för fristående aktörer att göra detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Men däremot hjälpa till att hitta plats i planläggningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Efter genomför vägåterlämning ser vi möjligheter att sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Härjedalens val:

 • Avsätta pengar för att rusta upp Inlandsbanan
 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Prioritera närodlat vid upphandling