Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla i Haninge. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb och sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar - mot främlingsfientlighet och rasism.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Haninge kommun ska utvecklas!

Oavsett var i Haninge du bor ska du kunna förverkliga dina drömmar och leva det liv du vill. Vi behöver bättre belysning och snöröjning på våra små vägar, det ska vara lättare att bygga bostäder, också i strandnära lägen. De gröna näringarna i vår kommun spelar en viktig roll i den gröna omställningen och för en ökad livsmedelsproduktion, och en bättre beredskap. Den kraften ska vi ta tillvara på!

Sverige och Haninge kommun ska gå före i klimatarbetet.

Vi ska visa handlingskraft och ledarskap i det lokala klimatarbetet för att göra det lättare att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska ta vårt ansvar för att fasa ut fossila bränslen, öka produktionen av förnybar energi, satsa på energieffektivisering och ha tuffa miljö- och klimatkrav i kommunens upphandlingar.

Vår kommun ska bli tryggare för både kvinnor och män

Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Våld i nära relation är ett allvarligt problem. Vi vill ge långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer. Det behövs en lokalt närvarande polis och socialtjänst samt mer fokus på förebyggande arbete, bland annat i skolan, för att t.ex. fånga upp unga i riskgrupp att hamna i kriminalitet och utanförskap.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Centerpartiet har som regel att de lokala kretsarna ska anpassa sin politik efter de lokala förutsättningarna, därför kan vi i vissa fall besluta emot partiets nationella linje.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten och kommer samarbeta med de partier som möjliggör att vår egen politik kommer få största möjliga genomslag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet är i grunden för att det finns en F-9 skola i varje kommundel om det finns elevunderlag för det.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig En viktig trygghetsfråga är att leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Våld i nära relation är ett allvarligt problem. Vi vill ge långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer. Det behövs en lokalt närvarande polis och socialtjänst samt mer fokus på förebyggande arbete, bland annat i skolan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Schemaläggning är en fråga som ska avgöras av arbetsmarknadens parter, ej av politiken.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket och förståelsen mellan anställd och omsorgstagaren är mycket viktigt för tryggheten. Därför är det självklart att alla anställda ska prata bra svenska. Flera språkkompetenser ska dock ses som positivt då även omsorgstagarna har olik bakgrunder.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet är för en stark allmännytta i Haninge och förordar en utbyggnad för att möjliggöra att Haninge fortsätter växa med en balans mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i form av villor, radhus m.m.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kommunen ska ansvara för utbyggnaden av laddstolpar vid de kommunala parkeringsplatserna. För övriga parkeringsplatser krävs det att såväl fastighetsägare som elbolagen tar ett större ansvar för utbyggnaden.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla skolor har ett ansvar för att ta emot nyanlända elever.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Haninge ska fortsätta ta ett ansvar för flyktingmottagande. Ett ansvar som vi delar med andra kommuner i Stockholmsregionen, enligt riksdagens beslut.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet är för valfrihet inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Ett bra äldreboende eller hemtjänst är inte bra för att den är i privat eller offentlig regi - den är bra för att kvalitén är hög och engagerade medarbetare. Kvalitén är det viktiga, inte driftformen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi tror på olika driftformer, men det viktigaste är utbildningens innehåll och att alla barn kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är viktig för att skapa trevliga och attraktiva livsmiljöer i Haninge, därför vill vi fortsatt ha en stark finansiering av kulturen i Haninge, för välfungerande bibliotek, allaktivitetshus och en fantastisk kulturskola m.m.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Centerpartiet vill ha en oförändrad skattesats utifrån det ekonomiska nuläget.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Haninges val:

 • Ge mer resurser till skolorna i de utsatta områdena
 • Införa projektet "Sluta skjut" i kommunen
 • Rusta upp kommunens allmännyttiga lägenheter

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Haninges val:

 • Bygga ut gatubelysningen på mindre vägar
 • Lägga mer resurser på att få stillasittande barn att bli fysiskt aktiva
 • Utveckla kommunens fritidsgårdar