Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi står för den bästa långsiktigt ansvarstagande politiken på Hammarö kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Centerpartiet ska verka för att skattehöjningen återställs

Skattehöjningen om 60 miljoner ska återställas och skatten ska sänkas med minst 20 öre/år från och med 2023, så att fler får mer kvar i plånboken

Det behövs en ny äldreomsorgsplan!

Vi blir fler äldre på ön. Vi måste arbeta förebyggande, vilket innebär att vi kommer höja livskvaliteten för alla. Alla över 80 år skall ha rätt till ett hembesök/år. • Vi ska ta fram en ny äldreomsorgsplan. • Vi vill motverka ensamhet. • Vi jobbar för äldres rätt till utevistelse och meningsfulla aktiviteter. • Vi satsar på näringsriktig kost. • Vi säkerställer tillgång på boenden för äldre.

Utveckla Skoghalls centrum

Skoghalls centrum ska vara en god plats att både verka och leva i. Centerpartiet vill att laddinfrastrukturen utveck- las genom att skapa tillgängliga laddhubbar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Finge vi önska så skulle vi ha egen majoritet, men det kommer inte att gå eftersom vi enbart har fem ledamöter på fullmäktigelistan. Vi vill leda kommunen tillsammans med andra långsiktigt ansvarstagande partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har fina ungdomar på ön och alla måste ges möjlighet att få välja vad de vill sysselsätta sig mig.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det finns sämre och bättre kött ur klimatperspektiv, vårt svenska kött är bra. Och vill vi har kvar vårt landskap som det ser ut så måste det brukas och det med djur.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte driva bolag i onödan, vissa undantag som allmännyttans bostadsbolag, sophantering och fjärrvärme är däremot lämpliga att drivas av kommunen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi förstår inte riktigt bakgrunden till förslaget och har därför svårt att svara på det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har ganska nyligen haft en och om det används för ofta är risken att det blir enfrågelösningar utan att ta ansvar för hela kommunens verksamhetsområde.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är rimligt att vårdarna ska kunna kommunicera med vårdtagarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Tar du del av systemet med skolpengen så ska du även ta ansvar för det och framförallt eleverna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Ja, varför skulle de inte få möjlighet till det, kan vi tillåta friskolor så kan vi tillåta att företag driver äldreboende och hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska ansvara för sina egna fordon och att viss laddningsmöjlighet finns. Men kommunen ska främst bidra till att infrastrukturen för laddstolpar finns, sedan är det bättre att en privat aktör driftsätter dem.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: ALLA kommuner måste vara med och dela på den möjligheten och belastningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Finns ingen friskola i dagsläget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har idag en fin verksamhet i kulturskolan

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi lever i en kommun som har en orimligt hög skattesats i förhållande till invånare och geografi.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hammarös val:

 • Erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Minska lärarnas administrativa uppgifter
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre centralt i Hammarö