Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Halmstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett parti som står fast i sina värderingar och som värnar ett liberalt tankesätt där människor får mycket frihet att bestämma över sin vardag. Bland våra kärnfrågor finner du ett starkt stöd för de gröna och blå näringarnas tillväxt, ett styre där vi sätter företagarna i centrum och arbetar för en större andel lokal livsmedelsproduktion med ett bevarande av god åkermark.

Våra viktigaste lokala förslag

Inför tvålärarsystem på några grundskolor i kommunen.

I de allra flesta klassrum är läraren ensam med sina elever. Vi tänker att införandet av ett tvålärarsystem gynnar både elever som får mer möjlighet till stöd, men även som en kontinuerlig kompetensutveckling för lärare som tillsammans med sin kollega kan utveckla både sin egen profession genom dialog och samspel.

 Ge ett uppdrag till kommunen att utreda jordbruksmarkens värden .

En levande fungerande landsbygd är en av Centerpartiets fokusfrågor. Vi ser åkermarkens värde i samhället och det är viktigt att även kommunen gör det. Vi vill att kommunen genomför en kartläggning av befintlig åkermark och dess värden i samhällsplaneringen, såsom livsmedelsproduktion, ekosystemtänster, arbetstillfällen och skattevärde, för att tydliggöra värdet av en bibehållen areal.

Se fler riktade insatser på Andersberg.

Andersberg har klassats som ett av landets så kallade utsatta områden. Vi vill aktivt arbeta med riktade insatser för att området inte längre skall klassas på detta sätt. Det skall vara lika tryggt och självklart att bosätta sig här som i vilken av kommunens andra delar som helst. Vi är EN kommun och där ingår alla stadsdelar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej det finns det inte.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi fokuserar först och främst på att göra ett bra val och tar därefter ställning till eventuella samarbeten, men det samarbete med de klassiska allianspartierna som vi har idag ligger ju nära till hands.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Halmstad

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I tider av både energibrist och stigande priser ser vi att vindkraften till havs är framtiden. Den har en låg investeringskostnad relativt sett, den kan driftsättas ganska snabbt och inte minst är det en förnybar energikälla.

Ett hotell ska byggas på Österskans i centrala Halmstad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi står fast i det vi tänkt sedan processen tog sin början, och tänker att om detta byggs kommer det leda till ett mer levande centrum, eftersom om folk som kommer utifrån bor här är centrum så nära och då kan näringen i city ta fart igen.

En ny bilbro ska byggas över Nissan på Söder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I takt med att trafiken genom centrum ökar ser vi att en bro är det bästa alternativet, både ur ekonomisk perspektiv men också för att avlasta redan hårt trafikerade överfarter över Nissan.

Örjans vall ska rivas för att ge plats för nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det behövs mycket bostäder i centrala Halmstad och här är EN plats att titta på. Vi har varit skeptiska, och ser fortfarande utmaningar eftersom det är låglänt och stor risk för översvämningar, men om det finns lösningar för detta kan man titta på att utreda möjligheten. Så man kan väl säga att det är ett ganska bra förslag sett till att vi behöver hitta plats för fler bostäder.

Odlingsbar jordbruksmark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi är väl det parti som stridit hårdast för denna fråga och ser hur angeläget det är att vi kan trygga vår egen livsmedelsproduktion. Att ta god åkermark till bebyggelse skapar en motsatt effekt.

Företag som köper kommunal bostadsmark måste bygga en andel hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är attraktivt att bygga i Halmstad och då tycker vi att vi behöver samverka med aktörer som vill bygga, så att vi hjälps åt att utveckla alla boendeformer i kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tycker att man skall värna den representativa demokratin.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är självklart att man måste kunna göra sig förstådd i sin yrkesroll, men man kan också tänka sig att man lär sig svenska i samband med att man arbetar och har redan svenskkunniga som kan handledare. Att lära sig ett språk gör man inte bäst i skolbänken, utan i nära samverkan med språket i vardagen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen skall tillhandahålla laddmöjligheter i sina garage och fastigheter, men vi ser gärna att privata entreprenörer tar ansvar för den stora mängden publika stolpar, precis som att det finns tankstationer för fossila drivmedel där näringslivet är huvudaktör.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen har redan visat sig stark när det gäller att ta emot flyktingar, inte minst nu under kriget i Ukraina där vår kommun tog en stor del. Vi är duktiga på detta, och vi skall fortsätta värna de mänskliga värdena och välkomna folk som är i nöd. Det är dock viktigt att mängden flyktingar blir rättvis mellan kommunerna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi ser en vinst med att det finns privata aktörer som kan konkurrera med den kommunala skolan och tvinga kommunens skolor att bli bättre. Det gynnar valfriheten, som är något vi värnar. Vi skulle dock gärna se en bättre kvalitetskontroll av de fristående skolorna så att de håller lika god eller bättre kvalitet som kommunens.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Kulturen är jätteviktig i samhället och något som ger människor påfyllnad av positiv energi, och vi ser att vi behöver satsa mer i kommunen på detta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi är för att hålla ett lågt skattetryck, men det är en balans så att kvaliteten i kommunens verksamheter hålls på en god nivå.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Halmstads val:

 • Bygga fler bostadsrätter och villor i anslutning till Andersberg
 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Halmstads val:

 • Det ska vara två undervisande lärare per lektion i kommunala skolor
 • Skapa fler grönområden i tätorterna
 • Utöka kommunens service till lokala företag