Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hällefors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill minska regelbördan för företag. Och i stället öka stöd att starta, driva och utveckla samt etablera företag. Du ska kunna bo lika gärna på landsbygden som i tätort därför måste infrastruktur och service finns i hela kommunen. Vi vill satsa på att medarbetare i vården har en bra arbetsmiljö, närvarande ledarskap och löner som motsvarar minst riksnivå.

Våra viktigaste lokala förslag

Medarbetare i vård och skola ska ha bra löner

Hällefors kommun har idag väldigt låga medianlöner både i skolan och vården. Det är inte acceptabelt om vi ska vara en framgångsrik kommun, ha välutbildad personal som ger god vård och utbildning. För att konkurrera om bristvaran kompetens måste vi komma upp till minst riksnivå för lönerna så att vi är attraktiva.

Nya lösningar för de unga och klimatets bästa

Vi ska inte lämna över klimatproblemen till de unga. I stället ska vi lösa dem. Kommunen ska minskar utsläppen av växthusgaser genom implementering av en energi- och klimatplan med mål och nyckeltal. Transporter ska i högre grad göras med elbilar och på mer förnybart bränsle. Självförsörjningen av el ökas genom att fler tak har solceller. Vi vill starta ett energibolag med förnybar energi.

FÖRNYAD NÄRINGSLIVSPOLITIK FÖR FÖRETAGSKLIMATETS BÄSTA

Bättre dialog mellan kommun och näringsliv, öka förståelsen för företagandet. Förenkla för lokala företagare vid upphandling. Göra det som krävas för att minska hot och brottslighet för att öka tryggheten. Minska regelkrångel och förkorta handläggningstider. Satsa på nyföretagande med aktiv närvaro av stödpartners och lotsgrupp. Aktivt söka företag för etablering, köp av mark för byggnation.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet är styrande i majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi styr inte med ytterkantspartierna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi måste minska våra växthusutsläpp.

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Djur kan både vårda våra hagar och ge bra mat. Vi ser en modell där kommunen samarbetar med lokal bönder.

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: När lokala företag kan verka ska inte kommunala bolag konkurrera.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det är självklart viktigt att kommunikationen mellan medarbetare och brukare fungerar utan svårigheter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Hällefors behöver en variation i sin bostadsmarknad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Där inte marknaden kan leverera behöver kommunen ta ansvar. Idag har vi för få laddstolpar i Hällefors.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommuner i Sverige behöver visa solidariet och ta ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Idag har vi en skola som är en stiftelse. Vi ser gärna att flera skolor startas i Hällefors.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi betalar redan hög skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hälleforss val:

 • Införa en lots som förenklar för företagare
 • Servera viltkött i kommunala matsalar
 • Starta lärlingsutbildningar på gymnasiet där man både lär sig svenska och ett yrke