Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som ser till hela Hagfors. Vi tar ansvar för kommunens ekonomi och vi kan kompromissa och samarbeta med andra partier. Utbildning är viktigt för våra ungdomar och vi vill satsa på närproducerade råvaror i våra tillagningskök. Vi ser att kommunens beredskap i händelse av kriser behöver höjas.

Våra viktigaste lokala förslag

Civil beredskap

Mer närproducerade råvaror i våra tillagningskök. Mindre halvfabrikat mer tillagat från grunden. Ge möjlighet för medborgarna att odla på kommunal mark. Utreda vilken lagerhållning vi behöver ha av såväl livsmedel som alla andra produkter som en kommun behöver.

Bättre resultat i skolan.

Skolresultaten är inte tillfredsställande. En orsak är brist på legitimerade lärare men vi behöver satsa mer på läromedel inte minst i grundskolan. Eleverna behöver tillgång till egna tryckta läromedel utöver digitala.

Bättre företagsklimat.

De privata företagen skapar välståndet i vårt land. Kommunen ska underlätta etableringen av nya företag men också värna de befintliga. Det ska vara enkelt att möta kommunala tjänstemän och få kvalificerat stöd och i samband med tillståndsansökningar. Förbättringar ska ske i dialog med företagarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Eftersom vi ser att kommunens ekonomi blir allt mer ansträngt åren framöver så behöver vi åstadkomma en majoritet efter valet. Då blir det enklare att fatta nödvändiga men inte alltid populära beslut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill inte ingå i ett styre där SD och V ingår.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi vet att dammägarna har i många fall rätt att riva dammar som man inte längre har användning för. Kommunen kan yttra sig över konsekvenserna av att riva dammar.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Frågan är för tidigt ställd. Vi har beslutat om en avsiktsförklaring där kommunen och regionen gemensamt ska se på hur sjukhuset kan användas.

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Vi är positiva till privat drivna verksamheter och tror att badhuset utvecklas bäst genom att drivas i privat regi.

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi har inga kommunala bolag som konkurrerar med privata näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi kommer inte klara bemanningen om detta förslag skulle genomföras.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi ser ingen fråga nu som skulle motivera en folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Viktigt att de anställda har så bra språkkunskaper i svenska att missförstånd inte uppstår mellan anställda och vårdtagare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Inte finansiera men kanske gå i borgen som vi gjorde när det gäller KHF Uvå strand.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Fn har vi inga privata företag inom verksamheten och så vitt vi vet inga som har uttryckt intresse. Om det blir aktuellt så är det viktigt att man har kommunalt drivna äldreboenden och kommunal hemtjänst kvar också för att kunna jämföra kvalitet och kostnader.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: I första hand ska detta ske i privat regi.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Fördelningen ska ske solidariskt mellan alla kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Vi har bara några förskolor drivna i privat regi men inga skolor. Inga privata intressenter finns idag som vill driva skolor men vi är positiva till friskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Får vi ekonomiskt utrymme så är kulturen viktig för att kunna vara en attraktiv kommun där medborgare vill bo kvar och flytta till.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Målsättningen är att vi inte ska behöva höja kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Hagforss val:

 • Laga maten från grunden i kommunala kök
 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag
 • Öka tillgången till tryckta läromedel i skolan