Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet i Habo är ett liberalt, grönt parti som vill se hela kommunen utvecklas, såväl invånare, företag som föreningar. Vi vill arbeta för en kommun där invånare håller ihop både i landsbygd och tätort. Våra fem sakpolitiska områden utan inbördes rangordning är: • en levande landsbygd • klimat och miljö • företagande och grön tillväxt • vård och omsorg • integration

Våra viktigaste lokala förslag

En levande landsbygd

Ta fram en modern landsbygdsstrategi. Verka för ett borttagande av de högre avgifter som tillkommer för boende på landsbygden. Att det ska vara möjligt att åka kollektivt i hela kommunen. Stärka möjligheterna för cykelpendling mellan kommunens tätorter. Verka för en välutbyggd samhällsservice som är lättillgänglig för alla invånare oavsett vart i kommunen man är bosatt. Värna jordbruksmarken.

Företagande och grön tillväxt

Se en fortsatt stark positiv utveckling av kommunens näringsliv. Att utvecklingen av centrum möjliggör en lättillgänglig och trygg mötesplats med stark handel och service. Se en fortsatt utveckling av den kommunala servicen till företag. Stimulera entreprenörskap i alla samhällsgrupper. Att kommunen fortsatt ska erbjuda och utveckla möjligheten till praktik och sommarjobb för ungdomar.

Vård och omsorg

Satsa på välutbildad personal som har rimliga arbetsvillkor och möjlighet att påverka sina arbetstider. Att syskon alltid ska placeras på samma förskola/skola om inte annat önskas av vårdnadshavare. Att barn i familjer med hög belastning ska ges extra generösa villkor exempelvis gällande möjlighet till förskola. Ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett tryggt eget boende.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Habodemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen växer.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla elever ska lyckas i skolan, då behövs resurser för detta.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Var man än bor i kommunen ska det gå att ta sig fram med kollektivtrafiken.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Under förutsättning att betalning sker mot taxa.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Centerpartiet Habo har hoppat över denna fråga